Threat Database Ransomware Proxima-ransomware

Proxima-ransomware

Proxima is een ransomware-bedreiging die gegevens versleutelt met de bedoeling losgeld te eisen voor ontsleuteling. Wanneer de Proxima Ransomware wordt uitgevoerd, versleutelt het bestanden en voegt het een '.proxima'-extensie toe aan hun oorspronkelijke bestandsnamen. Een bestand met de naam '1.png' werd bijvoorbeeld '1.png.proxima' na codering, terwijl '2.png' '2.png.proxima' werd, enzovoort.

Nadat het versleutelingsproces is voltooid, laat Proxima een losgeldbrief op het bureaublad van het geschonden apparaat vallen en eist losgeld. Dit bericht, genaamd 'Proxima_Readme.txt', schetst de vraag om losgeld en geeft instructies over hoe het slachtoffer kan betalen om de decoderingssleutel te ontvangen. De slachtoffers worden gewaarschuwd dat het niet voldoen aan de losgeldeis kan leiden tot permanent verlies van hun gegevens. Het is van cruciaal belang dat het slachtoffer het losgeld niet betaalt, het incident meldt bij de bevoegde autoriteiten en professionele hulp zoekt om de ransomware te verwijderen.

Eisen van Proxima Ransomware

Volgens het losgeldbriefje van Proxima zijn de bestanden van de slachtoffers versleuteld en verzameld, en moeten ze losgeld betalen om hun gegevens terug te halen en te voorkomen dat deze worden gelekt op hackerforums of blogs. De notitie spoort het slachtoffer ook aan om contact op te nemen met de aanvallers en een klein gecodeerd bestand te sturen dat geen waardevolle informatie bevat, zodat ze het decoderingsproces gratis kunnen testen.

Slachtoffers worden ook gewaarschuwd voor het hernoemen of wijzigen van de gecodeerde bestanden en het gebruik van hersteltools van derden, aangezien dit kan leiden tot permanent gegevensverlies. Op basis van uitgebreid onderzoek naar ransomware-infecties is het doorgaans onmogelijk om bestanden te decoderen zonder tussenkomst van cybercriminelen, met uitzondering van enkele uitzonderingen, zoals slecht ontwikkelde programma's van het ransomware-type.

U moet weten dat zelfs als de slachtoffers het losgeld betalen, ze mogelijk niet de decoderingssleutels of tools ontvangen die ze nodig hebben om hun gegevens op te halen. Daarom wordt het ten zeerste afgeraden om aan de losgeldeisen te voldoen, aangezien dit illegale activiteiten ondersteunt en verdere aanvallen kan aanmoedigen.

De beste manieren om uw apparaat te beschermen tegen bedreigingen zoals de Proxima Ransomware

Om hun computersystemen zo goed mogelijk te beschermen tegen ransomware-infecties, moeten gebruikers een proactieve aanpak hanteren die preventieve maatregelen en effectieve responsstrategieën combineert.

Ten eerste moeten gebruikers ervoor zorgen dat hun systemen worden bijgewerkt met de ultieme beveiligingspatches en -updates. Dit omvat zowel het besturingssysteem als eventueel geïnstalleerde software. Bovendien moeten ze ook robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen implementeren, zoals firewalls, antimalwaresoftware en inbraakdetectiesystemen, om kwaadwillende activiteiten te detecteren en te voorkomen.

Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij het openen van e-mailbijlagen of het klikken op links, vooral als de bron onbekend of verdacht is. Het is essentieel om waakzaam te zijn en de legitimiteit van de bron te controleren voordat u een bestand downloadt of opent. Verder is het raadzaam om regelmatig veilige back-ups van essentiële gegevens te maken, bij voorkeur met behulp van offline of cloudgebaseerde back-upoplossingen.

In het geval van een ransomware-infectie is het van cruciaal belang om snel te handelen en het getroffen systeem te isoleren van het netwerk om te voorkomen dat de malware zich verspreidt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om het incident te melden aan de politie en professionele hulp in te roepen, aangezien het zelf proberen om de malware te verwijderen tot verdere schade kan leiden.

Over het algemeen vereist een effectieve bescherming tegen ransomware-infecties een meerlaagse aanpak die preventieve maatregelen, zoals beveiligingsupdates en back-ups, combineert met een snel en efficiënt reactieplan. Door deze best practices te volgen, kunnen gebruikers het risico om slachtoffer te worden van een ransomware-aanval aanzienlijk verminderen.

Het bericht waarin om losgeld wordt gevraagd van Proxima Ransomware is:

'[~] Proxima Ransomware

>>> What's happened?

ALL YOUR FILES ARE STOLEN AND ENCRYPTED.

To recovery your data and not to allow data leakage, it is possible only through purchase of a private key from us.

>>> What guarantees?

Before paying you can send us a small-sized file (a non-important file), and we will decrypt it for free as guarantee.

>> How will the decryption process proceed after payment?

After payment, we will send you our decryption program + detailed instructions for use. With this program, you will be able to decrypt all your files.

If some files has encrypted but not renamed; these files will be restored after the decryption procedure is completed.

>>> CONTACT US:

Please write an email to: mikel@onionmail.org and mikel@cyberfear.com

Write this ID in the title of your message: -

>>> ATTENTION!

Do not rename or modify encrypted files.

Do not try to decrypt using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price(they add their fee to our).

We use hybrid encryption, no one can restore your files except us.

remember to hurry up, as your email address may not be available for very long.

All your stolen data will be loaded into cybercriminal forums/blogs if you do not pay ransom.'

Trending

Meest bekeken

Bezig met laden...