Adware informacioni dixhital

Adware informacioni dixhital Përshkrimi

Digital Info është një shtesë e shfletuesit Chrome që premton të ndihmojë përdoruesit të mbledhin informacion dixhital. Megjithatë, pas instalimit, shpejt bëhet e qartë se qëllimi i vërtetë i aplikacionit është të shërbejë reklama të bezdisshme, duke gjeneruar ndoshta përfitime monetare për operatorët e tij. Si rezultat, Digital Info është klasifikuar si një aplikacion adware nga ekspertët e infosec.

AplikacioniLidhja gjithashtu mund të konsiderohet si një PUP (Program Potencialisht i Padëshiruar). Në fund të fundit, ajo po shpërndahet me metoda mashtruese dhe të dyshimta. Një shembull përfshin një faqe interneti të dyshimtë që pretendon se një nga shtesat e instaluara tashmë të shfletuesit duhet të përditësohet. Nëse përdoruesit bien dakord, faqja në vend të kësaj do të dorëzojë programin reklamues të Informacionit Dixhital.

Në përgjithësi, reklamave të ofruara nga burime të tilla të paprovuara nuk duhen besuar gjithashtu. Përdoruesve mund t'u paraqiten oferta për të shkarkuar më shumë PUP ose mund të dërgohen në uebsajte me hije të palëve të treta që mund të përdorin taktika të tjera online, skema phishing, dhurata të rreme, etj. Adware dhe PUP-të në përgjithësi njihen gjithashtu për rutinat e mbledhjes së të dhënave. Këto aplikacione ndërhyrëselidhjet mund të jenë spiunimi i aktiviteteve të shfletimit të përdoruesit dhe transmetimi i informacionit të mbledhur te operatorët e tij.