Enigma Software Group USA, LLC - Podmienky ponuky zliav

Posledná úprava: 21. marca 2019

1.1 Z času na čas môžeme ponúknuť špeciálnu zľavovú ponuku, aby používatelia mali prístup a mohli si vyskúšať konkrétne prémiové/platené funkcie alebo iné funkcie a obsah jedného z našich produktov na určité časové obdobia, ktoré určíme. Enigma Software Group USA, LLC sprístupňuje špeciálne zľavy pre oprávnených nových a bývalých používateľov. Špecifické podmienky (vrátane cien a trvania) týkajúce sa ponuky zľavy sa môžu objaviť na našej webovej stránke, počas registrácie alebo v iných správach/korešpondencii, ktorú posielame. Všetky tieto zmluvné podmienky týkajúce sa ponuky zľavy sú začlenené formou odkazu do vašej zmluvy s nami a sú právne záväzné.
1.2 Použitím špeciálnej ponuky zľavy: (a) beriete na vedomie a súhlasíte s našou licenčnou zmluvou s koncovým používateľom , našimi zásadami ochrany osobných údajov a týmito podmienkami špeciálnej ponuky zliav a našimi ďalšími podmienkami a zásadami, ktoré sú všetky uvedené na našej webovej stránke www.enigmasoftware .com ; a (b) súhlas s použitím informácií, ktoré nám poskytnete v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
1.3 Špeciálna zľava sa začína aktiváciou ponuky. Ak nechcete pokračovať so žiadnymi prémiovými/platenými funkciami, musíte pred koncom obdobia ponuky zrušiť svoje platené predplatné. Ak svoje predplatné nezrušíte pred koncom obdobia ponuky, budeme vám účtovať poplatok za predplatné aplikácie podľa vášho preferovaného spôsobu opakovane na konci obdobia ponuky.
1.4 Vyhradzujeme si právo určiť oprávnenosť na zľavovú ponuku podľa vlastného uváženia. Ak chcete aktivovať akúkoľvek ponuku, možno budete musieť odoslať určité informácie, ktoré požadujeme pri registrácii. Môžeme použiť informácie, ako je adresa, e-mail, informácie o platbe, identifikátor zariadenia, ID hardvéru a adresa IP, ktoré nám pomôžu určiť oprávnenosť.
1.5 Ak máte existujúce alebo nedávne predplatné produktu alebo služby, nemáte nárok na túto zľavovú ponuku. Aby sme zabránili zneužitiu, môžeme obmedziť trvanie zľavovej ponuky alebo obmedziť oprávnenosť. Ak zistíme, že dochádza k zneužívaniu alebo že používateľ nie je oprávnený, môžeme odvolať ponuku zľavy a pozastaviť používateľovi prístup k našim produktom a službám. Podľa nášho uváženia môžeme kedykoľvek stiahnuť, zrušiť alebo zmeniť obsah alebo vlastnosti zľavovej ponuky (alebo týchto podmienok špeciálnej zľavy) na základe oznámenia a bez zodpovednosti voči vám.
1.6 Špeciálnu zľavovú ponuku môžete využiť iba raz. Zľavové ponuky sú osobné a sú neprenosné. Zľavové ponuky nie je možné preplatiť za hotovosť. Ponuky zliav sú dostupné počas časových období, ktoré si sami určíme. Zľavové ponuky nemožno použiť v spojení so žiadnou inou ponukou a nemusia byť dostupné pre všetkých používateľov vo všetkých regiónoch alebo vo všetkých krajinách.

Enigma Software Group USA, LLC
2803 od zálivu po Bay Blvd
Apartmán č. 446, Clearwater
FL 33759
USA

Načítava...