Ransomware REDCryptoApp

REDCryptoApp është një lloj softueri kërcënues, ose malware, i krijuar nga kriminelët kibernetikë që synojnë të kodojnë të dhënat e ruajtura në sistemin e viktimës. Këta sulmues synojnë të kapin kontrollin e skedarëve të koduar dhe më pas të kërkojnë pagues ose të ikin nga viktima për të marrë çelësin e deshifrimit. Për shkak të këtij modus operandi, REDCryptoApp bie në kategorinë e ransomware.

Pasi depërton në një sistem të komprometuar, ai fillon procesin e enkriptimit në një sërë skedarësh, duke shtuar një shtesë '.REDCryptoApp' në emrat e tyre origjinalë të skedarëve. Për shembull, një skedar i quajtur fillimisht '1.png' tani do të shfaqet si '1.png.REDCryptoApp', e kështu me radhë. Pas përfundimit të kriptimit, sulmuesit lënë pas një shënim shpërblimi të quajtur 'HOW_TO_RESTORE_FILES.REDCryptoApp.txt' në pajisjet e viktimës, duke përshkruar udhëzimet se si të paguajnë shpërblimin e kërkuar dhe supozohet të rifitojnë aksesin në skedarët e koduar.

Ransomware REDCryptoApp parandalon që viktimat të hyjnë në të dhëna të rëndësishme

Mesazhi i shpërblimit nga REDCryptoApp njofton viktimën se rrjeti i tyre është shkelur. Si pjesë e sulmit, skedarët janë koduar dhe të dhënat e ndjeshme janë grabitur. Për të rifituar aksesin në dosjet e tyre dhe për të ndaluar rrjedhjen e përmbajtjes së mbledhur, viktima udhëzohet të paguajë një shpërblim. Shënimi sugjeron që procesi i deshifrimit mund të testohet në disa skedarë të zgjedhur të enkriptuar përpara se të bëhet pagesa. Gjithashtu, mesazhi përfshin paralajmërime të ndryshme për viktimat në lidhje me pasojat e mosrespektimit.

Në mënyrë tipike, infeksionet e ransomware e bëjnë deshifrimin të pamundur pa ndërhyrjen e sulmuesve. Ka vetëm raste të rralla ku deshifrimi është i realizueshëm, zakonisht duke përfshirë ransomware me të meta. Megjithatë, edhe nëse shpërblesa paguhet, viktimat shpesh e gjejnë veten pa çelësat ose softuerin e premtuar të deshifrimit. Angazhimi me kërkesat jo vetëm që nuk garanton rikuperimin e dosjeve, por edhe përjetëson aktivitetin kriminal duke ofruar mbështetje financiare për autorët.

Heqja e ransomware nga sistemi operativ i prekur mund të ndalojë enkriptimin e mëtejshëm të të dhënave. Fatkeqësisht, ky veprim nuk rikthen skedarët që tashmë janë komprometuar. Prandaj, megjithëse është thelbësore të hiqni ransomware për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm, është po aq e rëndësishme që viktimat të eksplorojnë metoda alternative të rikuperimit të skedarëve dhe të përmbahen nga pagesa e shpërblimit.

Si t'i mbroni më mirë të dhënat dhe pajisjet tuaja kundër kërcënimeve të Ransomware?

Për të mbrojtur më mirë të dhënat dhe pajisjet e tyre kundër kërcënimeve të ransomware, përdoruesit mund të përdorin disa strategji:

  • Përditësoni rregullisht softuerin dhe sistemet operative : Sigurohuni që programet dhe sistemet tuaja operative kanë arnimet më të reja të sigurisë. Këto përditësime të softuerit shpesh përfshijnë rregullime për dobësitë që kriminelët kibernetikë i shfrytëzojnë për të përhapur ransomware.
  • Instaloni softuerin anti-malware : Përdorni programe me reputacion kundër malware për të zbuluar dhe parandaluar infeksionet e ransomware. Mbajini mjetet të përditësuara për t'u siguruar që mund të njohin kërcënimet më të fundit.
  • Kujdes me bashkëngjitjet dhe lidhjet e postës elektronike : Duhet të jeni tepër të kujdesshëm kur hapni bashkëngjitjet e postës elektronike ose klikoni në lidhje, veçanërisht nga burime të panjohura ose të dyshimta. Ransomware shpesh përhapet përmes emaileve phishing që përmbajnë bashkëngjitje ose lidhje mashtruese.
  • Rezervimi i të dhënave rregullisht : Zbatoni një strategji të fuqishme rezervë për të kopjuar rregullisht skedarë dhe të dhëna të rëndësishme. Ruani kopjet rezervë në platforma jashtë linje ose të bazuara në renë kompjuterike që nuk janë të aksesueshme drejtpërdrejt nga pajisja kryesore. Në rast të një sulmi ransomware, të kesh kopje rezervë mund të lehtësojë restaurimin e skedarëve pa paguar shpërblimin.
  • Përdorni fjalëkalime elastike dhe aktivizoni vërtetimin me dy faktorë (2FA) : Përdorni fjalëkalime të forta, ekskluzive për të gjitha llogaritë dhe pajisjet. Fuqizoni 2FA sa herë që është e mundur për të shtuar një shtresë shtesë sigurie për të parandaluar aksesin e paautorizuar.
  • Edukoni përdoruesit : Edukoni veten dhe të tjerët për rreziqet e ransomware dhe praktikat më të mira për të qëndruar të sigurt në internet. Programet dhe burimet e trajnimit mund t'i ndihmojnë përdoruesit të njohin përpjekjet e phishing dhe taktika të tjera të zakonshme të përdorura nga kriminelët kibernetikë.
  • Zbatoni masat e sigurisë së rrjetit : Vendosni sisteme të zbulimit të ndërhyrjeve, mure zjarri dhe procedura të tjera të sigurisë së rrjetit për t'u mbrojtur nga sulmet e ransomware. Monitoroni trafikun e rrjetit për aktivitet të pazakontë që mund të tregojë një infeksion ransomware.
  • Kufizoni privilegjet e përdoruesit : Kufizoni privilegjet e përdoruesit vetëm në atë që është e nevojshme për funksionet e tyre të punës. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e përhapjes anësore të ransomware në një rrjet nëse llogaria e një përdoruesi është e rrezikuar.
  • Qëndroni të informuar : Qëndroni të informuar për kërcënimet më të fundit të ransomware dhe tendencat e sigurisë kibernetike. Abonohu në bloget dhe gazetat e sigurisë ose ndiqni organizatat me reputacion të sigurisë kibernetike në mediat sociale për të qëndruar të përditësuar mbi kërcënimet e reja dhe strategjitë e zbutjes.

Teksti i shënimit të shpërblesës i krijuar nga REDCryptoApp Ransomware është:

'Attention!

----------------------------

| What happened?

----------------------------

We hacked your network and safely encrypted all of your files, documents, photos, databases, and other important data with reliable algorithms.

You cannot access your files right now, But do not worry You can get it back! It is easy to recover in a few steps.

We have also downloaded a lot of your private data from your network, so in case of not contacting us these data will be release publicly.

Everyone has a job and we have our jobs too, there is nothing personal issue here so just follow our instruction and you will be ok.

Right now the key of your network is in our hand now and you have to pay for that.

Plus, by paying us, you will get your key and your data will be earse from our storages and if you want you can get advise from us too, in order to make your network more than secure before.

----------------------------

| How to contact us and get my files back?

----------------------------

The only method to decrypt your files and be safe from data leakage is to purchase a unique private key which is securely stored in our servers.

To contact us and purchase the key you have to get to the link below :

Onion Link :

Hash ID :

!Important! : This is a unique link and hash for your network so don't share these with anyone and keep it safe.

----------------------------

| How to get access to the Onion link ?

----------------------------

Simple :

1- Download Tor Browser and install it. (Official Tor Website : torproject.org)

2- Open Tor Browser and connect to it.

3- After the Connection, Enter the Onion Link and use your Hash ID to login to your panel.

----------------------------

| What about guarantees?

----------------------------

We understand your stress and worry.

So you have a FREE opportunity to test a service by instantly decrypting for free some small files from your network.

after the payment we will help you until you get your network back to normal and be satesfy.

Dear System Administrators,

Do not think that you can handle it by yourself.

By hiding the fact of the breach you will be eventually fired and sometimes even sued.

Just trust us we've seen that a lot before.

----------------------------

| Follow the guidelines below to avoid losing your data:

----------------------------

!Important!

-Do not modify or rename encrypted files. You will lose them.

-Do not report to the Police, FBI, EDR, AV's, etc. They don't care about your business. They simply won't allow you to pay. As a result you will lose everything.

-Do not hire a recovery company. They can't decrypt without the key. They also don't care about your business. They believe that they are smarter than us and they can trick us, but it is not. They usually fail. So speak for yourself.

-Do not reject to purchase, Exfiltrated files will be publicly disclosed.

!Important!'

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...