Issue Çfarë është 'msedgewebview2.exe'?

Çfarë është 'msedgewebview2.exe'?

Msedgewebview2.exe është një skedar i ekzekutueshëm i lidhur me Microsoft Edge WebView2. Ky skedar është pjesë e shfletuesit Microsoft Edge dhe përdoret për të ekzekutuar përmbajtje në ueb brenda aplikacioneve vendase. Ky skedar përfshihet në versionet më të fundit të sistemit operativ Windows.

Për çfarë përdoret 'msedgewebview2.exe'?

Kur skedari është i ligjshëm, ai përdoret nga aplikacionet vendase që kërkojnë që të shfaqet përmbajtja në ueb. Këto aplikacione përdorin kohën e ekzekutimit të WebView2 për të shfaqur përmbajtjen e uebit pa pasur nevojë të hapni një dritare të veçantë të shfletuesit. Kjo çon në një përvojë më të qetë të përdoruesit dhe redukton përdorimin e CPU-së dhe RAM-it të sistemit. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për aplikacionet që duhet të shfaqin shpesh përmbajtje në ueb, të tilla si klientët e postës elektronike ose aplikacionet e produktivitetit.

Disa programe mund të përdorin skedarin msedgewebview2.exe, duke përfshirë Microsoft Teams, Microsoft Office dhe Visual Studio. Këto aplikacione përdorin kohën e ekzekutimit të WebView2 për të shfaqur përmbajtjen e uebit dhe mbështeten në skedarin msedgewebview2.exe për të funksionuar pa probleme. Nëse ky skedar mungon ose është i dëmtuar, këto programe mund të mos jenë në gjendje të shfaqin saktë përmbajtjen e uebit.

'Msedgewebview2.exe' si një komponent me qëllim të keq

Sidoqoftë, skedari mund të përdoret gjithashtu për qëllime keqdashëse. Kur kriminelët kibernetikë shfrytëzojnë skedarin, ai mund të përdoret për të infektuar një sistem me kërcënime malware. Malware mund të futet përmes skedarëve të ekzekutueshëm dhe skedari msedgewebview2.exe mund të përdoret për të futur një kërcënim të rrezikshëm në një sistem. Malware mund të prezantohet me mjete të ndryshme, duke përfshirë emailet e phishing, inxhinierinë sociale, apo edhe duke klikuar me të djathtën mbi një skedar të infektuar.

Një infeksion malware mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme në një sistem, duke përfshirë vjedhjen e të dhënave të ndjeshme, korruptimin e skedarëve dhe madje edhe mbylljen e përdoruesve jashtë sistemeve të tyre. Është e rëndësishme të sigurohet që skedarët e ekzekutueshëm, si p.sh. msedgewebview2.exe, të jenë të ligjshëm dhe të kenë nënshkrime dixhitale nga burime të besueshme.

Si të kontrolloni nëse 'Msedgewebview2.exe' është legjitime?

Një mënyrë për të verifikuar që versioni juaj i 'msedgewebview2.exe' është zyrtar është të kontrolloni nënshkrimin e tij dixhital. Zhvilluesit legjitimë nënshkruajnë aplikacionet e tyre me certifikatën e duhur dixhitale. Për të verifikuar nëse aplikacioni juaj MS Edge WebView2 është i nënshkruar në mënyrë dixhitale nga Microsoft, ndiqni këto hapa:

  1. Klikoni me të djathtën në menunë Start .
  1. Zgjidhni ' Task Manager ' nga menyja rënëse.
  1. Në dritaren e Task Manager, hapni skedën Proceset .
  1. Gjeni hyrjen për " Microsoft Edge WebView2 " në listë.
  1. Klikoni me të djathtën mbi të dhe zgjidhni " Properties ".
  1. Gjeni skedën " Nënshkrimi dixhital " dhe hapeni atë.
  1. Shihni nëse liston Microsoft Corporation .

Si të hiqni një 'Msedgewebview2.exe' me qëllim të keq?

Nëse zbuluat se msedgewebview2.exe nuk ka certifikatën e duhur dixhitale, duhet të hiqni menjëherë skedarin dhe programin e lidhur. Heqja e malware përfshin heqjen e skedarëve të infektuar dhe riparimin e dëmit që i është bërë sistemit. Kjo mund të bëhet duke përdorur softuer të specializuar që është krijuar për të zbuluar dhe hequr kërcënimet e malware. Për më tepër, duke investuar në një mjet antimalware, do të jeni në gjendje të mbroni sistemin tuaj nga kërcënime të ngjashme në të ardhmen.

Po ngarkohet...