Baza e të dhënave të kërcënimeve Phishing Mashtrimi me email 'Max-Lotto'

Mashtrimi me email 'Max-Lotto'

Pas inspektimit të emailit 'Max-Lotto', u konstatua se emaili është në fakt një mashtrim phishing. Ky email është krijuar për të mashtruar përdoruesit që të zbulojnë informacionin e tyre personal të identifikueshëm duke pretenduar në mënyrë të rreme se ata janë përzgjedhur si fituesit e lotarisë "Max-Lotto".

Email-i nuk lidhet në asnjë mënyrë me lotarinë aktuale Lotto Max kanadeze. Pretendimet e bëra në email janë krejtësisht të rreme dhe përdoren vetëm për të mashtruar përdoruesit që nuk dyshojnë. Qëllimi përfundimtar i këtij mashtrimi phishing është të marrë informacion të ndjeshëm nga viktimat.

Emailet e mashtrimit 'Max-Lotto' përpiqen të joshin përdoruesit në ofrimin e detajeve të ndjeshme

Emaili me qëllim të keq me temën 'Max-L-winner' është një mashtrim phishing që synon marrës që nuk dyshojnë. Email-i është krijuar për t'u shfaqur si një njoftim nga një organizatë llotarie e quajtur 'Max-Lotto'. Megjithatë, kjo është qartë një e kundërt e organizimit aktual të lotarisë, Lotto Max, dhe përdoret për të mashtruar përdoruesit.

Emaili mashtrues pretendon se adresa e emailit të marrësit është zgjedhur si një nga njëzet fituesit me fat që supozohet se zgjidhen çdo ditë pas një shorti mbarëbotëror. Në email thuhet se fituesit u zgjodhën nga një 'votim i supozuar i sistemit kompjuterik' që zgjodhi rastësisht adresat e emailit nga një grup prej 50,000 hyrjesh. Më pas, emaili vazhdon për të informuar marrësin se ata janë kualifikuar për 'Programin vjetor Max-Lotto' dhe kanë fituar një çmim të madh prej 850 mijë USD.

Për të kërkuar çmimin, emaili udhëzon marrësin të plotësojë një formular të përpunimit të lotarisë që i bashkëngjitet emailit. Formulari kërkon informacion personal, duke përfshirë emrin e plotë të marrësit, datën e lindjes, profesionin, vendin, shtetin, adresën dhe numrin e telefonit. Për më tepër, formulari synon të dhëna personale shtesë, të tilla si seksi, statusi martesor dhe kodi ZIP/post.

Formulari i përpunimit të lotarisë kërkon gjithashtu që marrësi të zbulojë informacionin e tij bankar, si emrin e bankës, numrin e llogarisë, kodin SWIFT, adresën, qarkun, qytetin, kodin ZIP/kodin postar, numrat e telefonit dhe faksit. Në email thuhet se formulari i plotësuar duhet të skanohet dhe të kthehet brenda shtatë ditëve; përndryshe, fitimet do të konfiskohen.

Është e rëndësishme të theksohet se ky email është tërësisht dhe tërësisht i rremë. Nuk lidhet në asnjë mënyrë me organizatën aktuale të lotarisë, Lotto Max. Të dhënat e ndryshme të mbledhura përmes këtij mashtrimi mund t'u shiten palëve të treta ose të shfrytëzohen ndryshe për përfitim. Mashtruesit mund të përpiqen të vjedhin identitetin e marrësit ose të përdorin detajet financiare të komprometuara për të kryer transaksione mashtruese ose blerje në internet.

Përdoruesit duhet të kenë kujdes kur merren me emaile të dyshimta

Emailet e phishing mund të jenë të vështira për t'u identifikuar, pasi ato shpesh duken të jenë mesazhe legjitime nga burime të besuara. Megjithatë, ka disa shenja që përdoruesit mund të kërkojnë për të ndihmuar në identifikimin e një emaili phishing.

Një shenjë është një ndjenjë urgjence ose presioni. Emailet e phishing shpesh përpiqen të krijojnë një ndjenjë urgjence ose frike për t'i nxitur përdoruesit të ndërmarrin veprime të menjëhershme, të tilla si klikimi i një lidhjeje ose sigurimi i informacionit personal.

Një tjetër shenjë janë gabimet e dobëta gramatikore ose drejtshkrimore. Emailet legjitime zakonisht janë të shkruara mirë dhe pa gabime, ndërsa emailet e phishing mund të përmbajnë gabime ose shprehje të vështira.

Emailet e phishing mund të vijnë gjithashtu nga një dërgues i dyshimtë ose i panjohur. Është e rëndësishme të kontrolloni adresën e emailit dhe të siguroheni se është një adresë e ligjshme nga një burim i besuar.

Lidhjet ose bashkëngjitjet në email mund të jenë gjithashtu të dyshimta. Rri pezull mbi një lidhje përpara se të klikoni mbi të mund të zbulojë URL-në aktuale, e cila mund të ndryshojë nga teksti i shfaqur dhe të çojë në një faqe interneti me qëllim të keq.

Së fundmi, emailet e phishing mund të kërkojnë informacione personale, të tilla si kredencialet e hyrjes, informacionet financiare ose numrat e sigurimeve shoqërore. Organizatat legjitime nuk kanë gjasa të kërkojnë informacione të ndjeshme përmes emailit.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...