Cyclostomatous

Pas analizimit të Cyclostomatous, studiuesit e sigurisë kibernetike kanë përcaktuar se ai funksionon si adware, që do të thotë se është krijuar për të ofruar reklama ndërhyrëse dhe të padëshiruara pas instalimit. Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu se Cyclostomatous i përket familjes së adware-ve Pirrit dhe synon veçanërisht përdoruesit e Mac. Për të shmangur problemet e mundshme, përdoruesit këshillohen të mos instalojnë aplikacione të ngjashme me Cyclostomatous dhe duhet t'i heqin ato menjëherë nga çdo pajisje e prekur.

Cyclostomatous mund të ekspozojë përdoruesit e Mac ndaj rreziqeve të rritura të privatësisë dhe sigurisë

Pasi të instalohet, Cyclostomatous shfaq reklama ndërhyrëse për përdoruesit, duke përfshirë pop-ups, banderola dhe kuponë. Megjithatë, Cyclostomatous konsiderohet jo i besueshëm sepse reklamat që gjeneron shpesh promovojnë faqe interneti jo të besueshme dhe aplikacione të ngjashme.

Ndërveprimi me këto reklama mund t'i ekspozojë përdoruesit ndaj rreziqeve të ndryshme, të tilla si rënia viktimë e mashtrimit të mbështetjes teknike. Mashtruesit që orkestrojnë këto skema synojnë të fitojnë akses në distancë në kompjuterët e përdoruesve, të nxjerrin para ose informacione personale ose të prezantojnë softuer mashtrues. Ata përdorin faqe interneti mashtruese që paraqesin mesazhe mashtruese dhe detaje të rreme të kontaktit të mbështetjes së klientit për të mashtruar përdoruesit.

Për më tepër, reklamat nga Cyclostomatous mund t'i çojnë përdoruesit në faqet e internetit të phishing, faqet që presin malware, lotari të rreme ose dhurata mashtruese. Përdoruesit mund të paguajnë pa dashje për shërbime ose produkte që nuk ekzistojnë, të zbulojnë detaje të ndjeshme si informacioni i kartës së kreditit ose kredencialet e hyrjes, të shkarkojnë softuer ose skedarë të pasigurt ose të ndërmarrin veprime të tjera të dëmshme.

Për më tepër, Cyclostomatous mund të shfaqë reklama mashtruese, si paralajmërime të rreme të sistemit, që synojnë të shkaktojnë shkarkime dhe instalime të papritura. Prandaj, për të zbutur këto rreziqe, është e këshillueshme që të përmbaheni nga ndërveprimi me reklamat e ofruara nga aplikacione të ngjashme me Cyclostomatous.

Për më tepër, Cyclostomatous mund të projektohet për të mbledhur të dhëna të ndryshme të përdoruesve, duke përfshirë adresat IP, emrat, mbiemrat, historikun e shfletimit, detajet e vendndodhjes dhe informacione potencialisht të ndjeshme si detajet e kartës së kreditit. Mbledhja e paautorizuar e këtyre të dhënave mund të rezultojë në shkelje të privatësisë, vjedhje identiteti, mashtrim financiar, rrezikim të sigurisë në internet ose çështje të tjera serioze. Përdoruesit paralajmërohen kundër instalimit dhe përdorimit të aplikacioneve të tilla për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e tyre dixhitale.

Përdoruesit rrallë instalojnë PUP (Programe potencialisht të padëshiruara) dhe adware qëllimisht

Përdoruesit rrallë instalojnë qëllimisht PUP dhe adware për shkak të praktikave të diskutueshme të shpërndarjes të përdorura nga këto aplikacione ndërhyrëse. Faktorët e mëposhtëm kontribuojnë që përdoruesit të përfundojnë pa dashje me këto programe të padëshiruara:

  • Softueri i bashkuar : PUP-të dhe programet reklamuese shpesh përballen me shkarkime legjitime të softuerit. Kur përdoruesit instalojnë një program të dëshiruar, ata mund të anashkalojnë ose të nxitojnë procesin e instalimit, duke rënë dakord pa dashje të instalojnë softuer shtesë të bashkuar me programin kryesor. Këto oferta të bashkuara shpesh paraqiten në mënyrë mashtruese ose jo transparente.
  • Kërkesat mashtruese të instalimit : Gjatë instalimeve të softuerit, PUP-të dhe adware përdorin taktika mashtruese për të mashtruar përdoruesit që të pranojnë instalimin e tyre. Për shembull, ata mund të përdorin formulime konfuze në kërkesat e instalimit, si p.sh. butonat e etiketimit me terma si "Next" ose "Prano" që në të vërtetë japin pëlqimin për instalimin e softuerit shtesë të padëshiruar. Përdoruesit që nuk lexojnë me kujdes çdo hap të procesit të instalimit mund të bien lehtësisht pre e këtyre taktikave.
  • Përditësimet e rreme të softuerit : PUP-të dhe programet reklamuese mund të maskohen si përditësime ose mjete legjitime të softuerit. Përdoruesit mund të ndeshen me mesazhe ose parulla që pretendojnë se softueri i tyre është i vjetëruar dhe duhet përditësuar ose se kërkohet një shkarkim i veçantë për të hyrë në përmbajtje të caktuar. Klikimi mbi këto kërkesa të rreme përditësimi mund të çojë në instalimin e programeve të padëshiruara në vend të përditësimeve të ligjshme.
  • Reklamim agresiv dhe dritare kërcyese : Disa PUP dhe adware përdorin taktika agresive reklamuese për të joshur përdoruesit për t'i instaluar ato. Ata mund të shfaqin reklama ndërhyrëse pop-up që pretendojnë se sistemi i përdoruesit është i infektuar me viruse ose se softueri i tyre ka nevojë për optimizim. Klikimi mbi këto reklama mund të shkaktojë pa dashje shkarkimin dhe instalimin e programeve të padëshiruara.
  • Taktikat e phishing : Në raste më keqdashëse, PUP-të dhe adware mund të përdorin taktika të phishing për të mashtruar përdoruesit për t'i shkarkuar ato. Kjo mund të përfshijë paraqitjen si softuer ose shërbime legjitime për të fituar besimin e përdoruesit dhe për t'i shtyrë ata në instalim.

Për shkak të këtyre praktikave mashtruese dhe mashtruese të shpërndarjes, përdoruesit shpesh instalojnë pa dashje PUP dhe adware në sistemet e tyre. Për të parandaluar që të bien viktimë e këtyre taktikave, përdoruesit duhet të kenë kujdes kur shkarkojnë dhe instalojnë softuer, të zgjedhin gjithmonë cilësimet e personalizuara ose të avancuara të instalimit për të shqyrtuar ofertat e bashkuara, për të mbajtur softuerin dhe shfletuesit të përditësuar dhe për të përdorur softuer të dedikuar kundër malware për të zbuluar dhe hequr programet e padëshiruara.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...