Threat Database Potentially Unwanted Programs 'Mjet i shkarkimit PDF' Adware

'Mjet i shkarkimit PDF' Adware

Karta e rezultateve të kërcënimit

Renditja: 10,490
Niveli i Kërcënimit: 20 % (Normale)
Kompjuterët e infektuar: 54
Parë për herë të parë: March 8, 2023
Parë për herë të fundit: September 30, 2023
OS/OS të prekura: Windows

Analiza nga studiuesit e sigurisë kibernetike ka arritur në përfundimin se zgjerimi i shfletuesit 'mjet shkarkimi Pdf' demonstron praktika invazive reklamuese dhe zotëron aftësinë për të marrë informacione të lidhura me shfletimin. Ky lloj softueri identifikohet si adware. Adware dhe llojet e tjera të PUP-ve (Programet Potencialisht të Padëshiruara) rrallë shkarkohen dhe instalohen qëllimisht nga përdoruesit. Mjeti i shkarkimit Pdf nuk bën përjashtim, pasi u vu re se reklamohej në një faqe interneti mashtruese, duke mashtruar potencialisht përdoruesit për ta shkarkuar atë.

Adware si 'mjetet e shkarkimit të PDF' mund të përmbajnë funksione të shumta ndërhyrëse

Mjeti i shkarkimit Pdf tregtohet si një aplikacion që u mundëson përdoruesve të shkarkojnë të gjithë skedarët e hapur. Sidoqoftë, aplikacioni shfaq reklama. Reklamat e paraqitura nga aplikacione të tipit adware, të tilla si mjeti i shkarkimit Pdf, shpesh janë shkatërruese dhe rënduese, duke u shfaqur si pop-up, banderola ose reklama në tekst.

Këto reklama mund të jenë të parëndësishme për interesat e përdoruesit ose kontekstualisht të papërshtatshme. Në disa raste, këto reklama mund të përdoren për të promovuar produkte të falsifikuara ose të dëmshme, mashtrime dhe sajte të tjera të dyshimta, duke rezultuar në shqetësime shtesë të sigurisë për përdoruesit. Për më tepër, këto reklama mund të shkaktojnë shkarkime dhe instalime të paparashikuara.

Për më tepër, adware mund të krijohen për të gjeneruar të ardhura për krijuesit e tyre duke mbledhur të dhëna në lidhje me modelet e shfletimit të përdoruesit për të përmirësuar shënjestrimin e reklamave. Për më tepër, të dhënat e marra mund të abuzohen për qëllime keqdashëse. Dihet se mjeti i shkarkimit Pdf ka aftësinë për të lexuar dhe ndryshuar të dhënat në të gjitha faqet e internetit.

Mos lejoni që PUP të instalohen

PUP-të shpesh shpërndahen në mënyra që konsiderohen joetike ose të dyshimta. Këto programe mund të instalohen së bashku me softuer të tjerë si pjesë e një pakete, pa informuar qartë përdoruesin ose pa marrë pëlqimin e tij. PUP-të gjithashtu mund të përhapen përmes strategjive mashtruese të marketingut, të tilla si reklama mashtruese ose butona të rremë të shkarkimit në faqet e internetit.

Disa PUP mund të maskohen si përditësime legjitime të softuerit ose mjete sigurie, duke mashtruar përdoruesit për t'i instaluar ato. Për më tepër, PUP-të mund të përhapen përmes fushatave të postës elektronike të padëshiruar, lidhjeve të mediave sociale ose faqeve të internetit me qëllim të keq. Në disa raste, PUP-të madje mund të shfrytëzojnë dobësitë në sistemin e përdoruesit ose shfletuesin e internetit për të fituar akses dhe instaluar vetë pa dijeninë ose pëlqimin e përdoruesit.

Në përgjithësi, metodat e përdorura për shpërndarjen e PUP-ve janë shpesh joetike dhe synojnë të mashtrojnë ose mashtrojnë përdoruesin për të instaluar softuer të padëshiruar. Përdoruesit duhet të jenë tepër të kujdesshëm kur shkarkojnë softuer dhe të sigurojnë se po e marrin atë nga një burim me reputacion për të shmangur instalimin e paqëllimshëm të programeve potencialisht të padëshiruara.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...