Threat Database Potentially Unwanted Programs 'Pdf download tool' Adware

'Pdf download tool' Adware

Scorecard of Threat

Pořadí: 10,490
Úroveň ohrožení: 20 % (Normální)
Infikované počítače: 54
Poprvé viděn: March 8, 2023
Naposledy viděn: September 30, 2023
Ovlivněné OS: Windows

Analýza provedená výzkumníky v oblasti kybernetické bezpečnosti dospěla k závěru, že rozšíření prohlížeče 'Pdf download tool' demonstruje invazivní reklamní praktiky a má schopnost získávat informace související s procházením. Tento druh softwaru je označen jako adware. Adware a další typy PUP (potenciálně nežádoucích programů) uživatelé jen zřídka záměrně stahují a instalují. Nástroj pro stahování PDF není výjimkou, protože bylo pozorováno, že byl inzerován na klamavé webové stránce, což mohlo uživatele uvést v omyl, aby si jej stáhli.

Adware Jako „nástroje pro stahování PDF“ může obsahovat více rušivých funkcí

Nástroj pro stahování PDF je nabízen jako aplikace, která uživatelům umožňuje stahovat všechny otevřené soubory. Aplikace však zobrazuje reklamy. Reklamy prezentované aplikacemi typu adware, jako je nástroj pro stahování PDF, jsou často rušivé a přitěžující, objevují se jako vyskakovací okna, bannery nebo textové reklamy.

Tyto reklamy mohou být irelevantní pro zájmy uživatele nebo kontextově nevhodné. V některých případech mohou být tyto reklamy použity k propagaci padělaných nebo škodlivých produktů, podvodů a dalších pochybných stránek, což má za následek další bezpečnostní obavy uživatele. Kromě toho mohou tyto reklamy způsobit nepředvídané stahování a instalace.

Adware by navíc mohl být vytvořen, aby generoval příjem pro své tvůrce shromažďováním údajů o uživatelových vzorcích procházení, aby se zlepšilo cílení reklam. Získaná data mohou být navíc zneužita ke škodlivým účelům. Je známo, že nástroj pro stahování PDF má schopnost číst a měnit data na všech webových stránkách.

Nedovolte instalaci PUP

PUP jsou často šířeny způsoby, které jsou považovány za neetické nebo pochybné. Tyto programy mohou být instalovány spolu s jiným softwarem jako součást balíčku, aniž by uživatel jasně informoval nebo získal jeho souhlas. PUP mohou být také propagovány prostřednictvím klamavých marketingových strategií, jako jsou klamavé reklamy nebo falešná tlačítka pro stahování na webových stránkách.

Některá PUP mohou být maskována jako legitimní aktualizace softwaru nebo bezpečnostní nástroje, které uživatele přimějí k jejich instalaci. Kromě toho se PUP mohou šířit prostřednictvím spamových e-mailových kampaní, odkazů na sociální sítě nebo škodlivých webových stránek. V některých případech mohou PUP dokonce zneužít zranitelnosti v systému nebo webovém prohlížeči uživatele k získání přístupu a instalaci bez vědomí nebo souhlasu uživatele.

Celkově jsou metody používané k distribuci PUP často neetické a zaměřené na oklamání nebo oklamání uživatele k instalaci nežádoucího softwaru. Uživatelé by měli být při stahování softwaru mimořádně opatrní a měli by se ujistit, že jej získávají z důvěryhodného zdroje, aby nedošlo k neúmyslné instalaci potenciálně nežádoucích programů.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...