Threat Database Potentially Unwanted Programs 'Pdf download tool' Adware

'Pdf download tool' Adware

Prehľad hrozieb

Poradie: 10,490
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 54
Prvýkrát videný: March 8, 2023
Naposledy videný: September 30, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Analýza výskumníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti dospela k záveru, že rozšírenie prehliadača „Pdf download tool“ demonštruje invazívne reklamné praktiky a má schopnosť získať informácie súvisiace s prehliadaním. Tento druh softvéru sa označuje ako adware. Adware a iné typy PUP (potenciálne nechcené programy) si používatelia len zriedka zámerne stiahnu a nainštalujú. Nástroj na sťahovanie PDF nie je výnimkou, pretože bolo pozorované, že bol inzerovaný na klamlivej webovej stránke, čo potenciálne zavádzalo používateľov, aby si ho stiahli.

Adware Ako „nástroje na sťahovanie PDF“ môže obsahovať viacero rušivých funkcií

Nástroj na sťahovanie PDF sa predáva ako aplikácia, ktorá umožňuje používateľom sťahovať všetky otvorené súbory. Aplikácia však zobrazuje reklamy. Reklamy prezentované aplikáciami typu adware, ako je napríklad nástroj na sťahovanie PDF, sú často rušivé a priťažujúce a objavujú sa ako kontextové okná, bannery alebo textové reklamy.

Tieto reklamy môžu byť irelevantné pre záujmy používateľa alebo môžu byť kontextovo nevhodné. V niektorých prípadoch môžu byť tieto reklamy použité na propagáciu falšovaných alebo škodlivých produktov, podvodov a iných pochybných stránok, čo má za následok ďalšie bezpečnostné obavy používateľa. Okrem toho môžu tieto reklamy spôsobiť nepredvídané sťahovanie a inštalácie.

Okrem toho by mohol byť vytvorený adware, aby generoval príjem pre svojich tvorcov zhromažďovaním údajov o používateľských vzorcoch prehliadania na zlepšenie zacielenia reklamy. Okrem toho môžu byť získané údaje zneužité na škodlivé účely. Je známe, že nástroj na sťahovanie PDF má schopnosť čítať a meniť údaje na všetkých webových stránkach.

Nepovoliť inštaláciu PUP

Šteňatá sa často šíria spôsobmi, ktoré sa považujú za neetické alebo pochybné. Tieto programy môžu byť nainštalované spolu s iným softvérom ako súčasť balíka bez toho, aby o tom bol používateľ jasne informovaný alebo získal jeho súhlas. Šteňatá sa môžu šíriť aj prostredníctvom klamlivých marketingových stratégií, ako sú napríklad zavádzajúce reklamy alebo falošné tlačidlá na stiahnutie na webových stránkach.

Niektoré šteňatá môžu byť zamaskované ako legitímne aktualizácie softvéru alebo bezpečnostné nástroje, ktoré oklamú používateľov, aby si ich nainštalovali. Okrem toho sa šteňatá môžu šíriť prostredníctvom spamových e-mailových kampaní, odkazov na sociálne médiá alebo škodlivých webových stránok. V niektorých prípadoch môžu šteňatá dokonca využívať zraniteľné miesta v systéme používateľa alebo webovom prehliadači na získanie prístupu a inštaláciu bez vedomia alebo súhlasu používateľa.

Celkovo sú metódy používané na distribúciu PUP často neetické a ich cieľom je oklamať alebo oklamať používateľa, aby si nainštaloval nechcený softvér. Používatelia by mali byť pri sťahovaní softvéru mimoriadne opatrní a mali by sa uistiť, že ho získavajú z dôveryhodného zdroja, aby sa predišlo neúmyselnej inštalácii potenciálne nechcených programov.

Trendy

Najviac videné

Načítava...