Threat Database Mac Malware 'Ask You' Mac Adware

'Ask You' Mac Adware

Aplikacioni 'Ask You' është një aplikacion që ka ngritur dyshime për shkak të lidhjes së tij me adware në sistemet Mac. Prania e tij shpesh shoqërohet me një rritje të reklamave të padëshiruara, të cilat mund të jenë një tregues i qartë i pranisë së adware në pajisjen e përdoruesit.

Pas hetimeve të mëtejshme, u zbulua se 'Ask You' është një aplikacion jo i besueshëm që mund të çojë në rreziqe të mundshme të privatësisë për shkak të njoftimeve të dyshimta në gjeneruesit në Mac. Rekomandohet që përdoruesit ta heqin këtë PUP (Program potencialisht të padëshiruar) sa më shpejt të jetë e mundur për të zbutur çdo shqetësim të mundshëm që mund të shkaktohet nga prania e tij në pajisjen e tyre.

Aplikacionet adware si 'Ask You' janë shpesh përgjegjëse për dhënien e reklamave të dyshimta dhe të pabesueshme

Adware është një lloj softueri ndërhyrës që është krijuar për të shfaqur reklama ose për të ridrejtuar trafikun në ueb në uebsajte specifike pa pëlqimin e përdoruesit. Kur adware është i pranishëm në Mac të një përdoruesi, ai mund të gjenerojë një sërë njoftimesh dhe reklamash të dyshimta që mund të jenë shumë ndërhyrëse dhe të bezdisshme.

Një lloj njoftimi që adware mund të gjenerojë është alarmi i rremë i sistemit. Ky lloj njoftimi shpesh duket si një mesazh legjitim nga sistemi operativ ose një mjet i sistemit, por në fakt është një mesazh i rremë i krijuar për të mashtruar përdoruesin që të klikojë mbi të. Këto sinjalizime të rreme mund të pretendojnë se Mac-i është i infektuar me një virus ose se ka një problem me sistemin, dhe ato mund të përfshijnë një buton ose lidhje që supozohet se e rregullon problemin. Për shembull, një nga njoftimet e krijuara nga 'Të pyesësh' është:

'Gmail alert: Account Has been hacked

Your data may be stolen! Delete virus'

Natyrisht, këto mesazhe janë tërësisht të fabrikuara dhe ato mbështeten në frikësime të rreme dhe alarme të rreme të sigurisë për të mashtruar përdoruesin që të angazhohet me të.

Adware dhe PUP (Programe Potencialisht të Padëshiruara) mund të mbledhin të dhëna të përdoruesit

Një tjetër rrezik i mundshëm i lidhur me adware është kompromisi i privatësisë së përdoruesit. Adware shpesh mbledh të dhëna në lidhje me zakonet e shfletimit të përdoruesit, duke përfshirë faqet e internetit të vizituara dhe termat e kërkimit të futur, në mënyrë që të shfaqin reklama të synuara. Këto të dhëna mund të përdoren për të ndërtuar një profil të përdoruesit, i cili më pas mund t'u shitet reklamuesve të palëve të treta ose të përdoret për qëllime të tjera të liga. Në disa raste, adware mund të mbledhë gjithashtu të dhëna të ndjeshme si numrat e kartave të kreditit, kredencialet e hyrjes ose vënien e përdoruesit në rrezik të vjedhjes së identitetit ose mashtrimit financiar.

Duhet gjithashtu të theksohet se heqja qafe e adware dhe PUP-ve si 'Ask You' mund të jetë e vështirë. Shumë nga këto aplikacione ndërhyrëse kanë teknika këmbënguljeje të dizajnuara për të rikthyer aplikacionin e padëshiruar përsëri në sistem në rast se heqja nuk ishte mjaftueshëm e plotë.

'Ask You' Mac Adware Video

Këshillë: Kthejeni tingullin tuaj dhe të shikojnë video në mënyrë të plotë ekran.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...