Threat Database Mac Malware 'Ask You' Mac Adware

'Ask You' Mac Adware

Aplikace „Ask You“ je aplikace, která vyvolala podezření kvůli svému spojení s adwarem na systémech Mac. Jeho přítomnost je často doprovázena nárůstem nežádoucích reklam, což může být jasným indikátorem přítomnosti adwaru na zařízení uživatele.

Při dalším vyšetřování bylo zjištěno, že „Ask You“ je nedůvěryhodná aplikace, která může vést k potenciálním rizikům ochrany soukromí kvůli pochybným oznámením v generuje na Mac. Doporučuje se, aby uživatelé tento PUP (potenciálně nežádoucí program) co nejdříve odstranili, aby se zmírnily případné obavy, které mohou být způsobeny jeho přítomností na jejich zařízení.

Adwarové aplikace jako „Ask You“ jsou často zodpovědné za poskytování stinných a nedůvěryhodných reklam

Adware je typ rušivého softwaru, který je určen k zobrazování reklam nebo přesměrování webového provozu na konkrétní webové stránky bez souhlasu uživatele. Pokud je na počítači Mac uživatele přítomen adware, může generovat řadu stinných oznámení a reklam, které mohou být velmi rušivé a otravné.

Jedním typem upozornění, které může adware generovat, je falešné systémové upozornění. Tento typ oznámení často vypadá jako legitimní zpráva od operačního systému nebo systémové utility, ale ve skutečnosti jde o falešnou zprávu, která má uživatele přimět, aby na ni klikl. Tato falešná upozornění mohou tvrdit, že je Mac infikován virem nebo že je problém se systémem, a mohou obsahovat tlačítko nebo odkaz, který problém údajně řeší. Například jedno z oznámení generovaných „Zeptejte se“ je:

'Gmail alert: Account Has been hacked

Your data may be stolen! Delete virus'

Přirozeně jsou tyto zprávy zcela vymyšlené a spoléhají na falešná strašení a falešná bezpečnostní upozornění, aby přiměla uživatele, aby se s nimi zapojil.

Adware a PUP (potenciálně nežádoucí programy) mohou shromažďovat uživatelská data

Dalším potenciálním rizikem spojeným s adwarem je ohrožení soukromí uživatelů. Adware často shromažďuje data o uživatelových zvycích při procházení, včetně navštívených webových stránek a zadaných vyhledávacích dotazů, aby mohl zobrazovat cílené reklamy. Tato data lze použít k vytvoření profilu uživatele, který pak může být prodán inzerentům třetích stran nebo použit k jiným nekalým účelům. V některých případech může adware také shromažďovat citlivá data, jako jsou čísla kreditních karet, přihlašovací údaje nebo vystavit uživatele riziku krádeže identity nebo finančního podvodu.

Je třeba také poznamenat, že zbavit se adwaru a PUP jako „Ask You“ může být obtížné. Mnoho z těchto rušivých aplikací má techniky perzistence navržené k obnovení nechtěné aplikace zpět do systému v případě, že odstranění nebylo dostatečně důkladné.

'Ask You' Mac Adware Video

Tip: Zapněte zvuk ON a sledovat video v režimu celé obrazovky.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...