Threat Database Potentially Unwanted Programs Zgjerimi i shfletuesit Nature Art

Zgjerimi i shfletuesit Nature Art

Karta e rezultateve të kërcënimit

Renditja: 5,464
Niveli i Kërcënimit: 50 % (E mesme)
Kompjuterët e infektuar: 51
Parë për herë të parë: May 28, 2023
Parë për herë të fundit: September 26, 2023
OS/OS të prekura: Windows

Pas një analize të kryer nga ekspertët e sigurisë kibernetike, është përcaktuar se aplikacioni Nature Art funksionon si një shtesë e shfletuesit e krijuar për të rrëmbyer shfletuesit e internetit. Objektivi i tij kryesor sillet rreth promovimit të motorit të rremë të kërkimit asrc-withus.com duke devijuar trafikun artificial drejt tij. Këto aplikacione ndërhyrëse të rrëmbyesve të shfletuesit zakonisht e përmbushin qëllimin e tyre duke marrë kontrollin dhe duke modifikuar disa cilësime të rëndësishme të shfletuesit. Për më tepër, Nature Art potencialisht posedon aftësinë për të hyrë dhe mbledhur të dhëna specifike të shfletimit.

Aplikacionet e rrëmbyesit të shfletuesit si Arti i Natyrës nuk duhet të besohen

Aplikacioni Nature Art manipulon cilësime të ndryshme të shfletuesit, duke përfshirë motorin e kërkimit të paracaktuar, faqen kryesore dhe faqen e skedës së re. Duke vepruar kështu, ai i ridrejton përdoruesit në adresën basic-withus.com, e cila i përket një motori kërkimi të dyshimtë. Në të vërtetë, është konfirmuar se as-withus.com i mungon funksionaliteti për të kryer kërkime në internet më vete dhe në vend të kësaj u paraqet përdoruesve rezultatet e kërkimit të marra nga Bing.com, një motor kërkimi i njohur dhe me reputacion.

Përdoruesit duhet të informohen për rreziqet e qenësishme që lidhen me përfshirjen me motorë kërkimi të dyshimtë. Këta motorë kërkimi mund t'i drejtojnë lehtësisht përdoruesit drejt destinacioneve dhe faqeve të internetit jo të besueshme, duke i ekspozuar ata ndaj mashtrimeve në internet, faqeve me qëllim të keq, PUP-ve (Programe potencialisht të padëshiruara apo edhe malware).

Për më tepër, shumë rrëmbyes të shfletuesve si The Nature Art posedojnë aftësinë për të mbledhur forma të ndryshme të të dhënave. Informacioni i mbledhur mund të përfshijë të dhënat e shfletimit të përdoruesve, të dhënat personale ose kredencialet e ndjeshme të llogarisë ose bankare. Operatorët e rrëmbyesit të shfletuesit mund të shfrytëzojnë informacionin e marrë për qëllime marketingu ose t'ia shesin atë palëve të treta.

Jini të vetëdijshëm për taktikat e dyshimta që përdoren shpesh në shpërndarjen e PUP-ve dhe rrëmbyesve të shfletuesve

Shpërndarja e PUP-ve dhe rrëmbyesve të shfletuesve shpesh karakterizohet nga një sërë taktikash të dyshimta të përdorura nga kriminelët kibernetikë. Këto taktika synojnë të mashtrojnë dhe manipulojnë përdoruesit që të instalojnë pa dashje këto programe të padëshiruara, duke komprometuar kështu pajisjet dhe përvojat e tyre në internet.

Një taktikë e zakonshme përfshin grumbullimin e PUP-ve dhe rrëmbyesve të shfletuesit me softuer legjitim ose pa pagesë. Kriminelët kibernetikë përfitojnë nga tendenca e përdoruesve për të nxituar në proceset e instalimit pa shqyrtuar plotësisht termat dhe kushtet ose listën e softuerit të përfshirë. Duke bashkuar PUP-të dhe rrëmbyesit e shfletuesve me softuer të njohur ose të dëshirueshëm, përdoruesit që nuk dyshojnë në mënyrë të pavetëdijshme japin leje për instalimin e tyre.

Një metodë tjetër e përhapur është reklamimi mashtrues ose mashtrues. Kriminelët kibernetikë përdorin teknika mashtruese, të tilla si sinjalizimet e rreme të sistemit, butonat mashtrues të shkarkimit ose pretendimet e rreme të përditësimeve të softuerit, për të mashtruar përdoruesit që të klikojnë në lidhje ose të shkarkojnë skedarë të pasigurt. Këto reklama mashtruese shpesh shfrytëzojnë besimin e përdoruesve në markat e njohura ose faqet e internetit me reputacion për të fituar besueshmëri dhe për të inkurajuar angazhimin.

Për më tepër, teknikat e inxhinierisë sociale përdoren shpesh për të bindur përdoruesit që të shkarkojnë PUP ose rrëmbyes të shfletuesit. Kjo përfshin taktika të tilla si softuer të rremë ose alarme sigurie, skanime të rreme të viruseve ose oferta joshëse, të cilat krijojnë një ndjenjë urgjence ose shfrytëzojnë kureshtjen e përdoruesve. Nëpërmjet këtyre teknikave manipuluese, kriminelët kibernetikë shfrytëzojnë emocionet e përdoruesve dhe i detyrojnë ata të ndërmarrin veprime që përfundimisht çojnë në instalimin e programeve të padëshiruara.

Për më tepër, PUP-të dhe rrëmbyesit e shfletuesit shpesh përdorin mekanizma të qëndrueshëm për të ruajtur praninë e tyre në pajisjen e infektuar. Ata mund të modifikojnë cilësimet e shfletuesit, të instalojnë shtesa ose shtesa të shfletuesit dhe të bëjnë ndryshime në konfigurimet e sistemit për të siguruar funksionimin dhe ndikimin e tyre të vazhdueshëm mbi aktivitetet në internet të përdoruesit.

Në përgjithësi, shpërndarja e PUP-ve dhe rrëmbyesve të shfletuesit përfshin një kombinim të reklamave mashtruese, inxhinierisë sociale, instalimeve të paketuara, teknikave të fshehta dhe mekanizmave të qëndrueshmërisë. Këto taktika të dyshimta përdoren për të shfrytëzuar besimin, mungesën e vëmendjes dhe cenueshmërinë e përdoruesve, duke çuar përfundimisht në instalimin e padëshiruar të këtyre programeve dhe duke kompromentuar përvojën dhe privatësinë e përdoruesit në internet.

 

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...