Threat Database Potentially Unwanted Programs Rozšírenie prehliadača Nature Art

Rozšírenie prehliadača Nature Art

Prehľad hrozieb

Poradie: 5,464
Stupeň ohrozenia: 50 % (Stredná)
Infikované počítače: 51
Prvýkrát videný: May 28, 2023
Naposledy videný: September 26, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Po analýze, ktorú vykonali odborníci na kybernetickú bezpečnosť, sa zistilo, že aplikácia The Nature Art funguje ako rozšírenie prehliadača určené na napadnutie webových prehliadačov. Jeho primárny cieľ sa točí okolo propagácie falošného vyhľadávacieho nástroja asrc-withus.com presmerovaním umelej návštevnosti smerom k nemu. Tieto rušivé aplikácie prehliadača únoscov zvyčajne dosahujú svoj cieľ prevzatím kontroly a úpravou niekoľkých dôležitých nastavení prehliadača. Okrem toho má Nature Art potenciálne možnosť prístupu a zhromažďovania špecifických údajov prehliadania.

Aplikáciám Browser Hijacker ako Nature Art by sa nemalo dôverovať

Aplikácia Nature Art manipuluje s rôznymi nastaveniami prehliadača vrátane predvoleného vyhľadávacieho nástroja, domovskej stránky a stránky na novej karte. Používateľov tak presmeruje na adresu basic-withus.com, ktorá patrí pochybnému vyhľadávaču. Skutočne sa potvrdilo, že as-withus.com nemá funkciu na vykonávanie vlastného vyhľadávania na webe a namiesto toho používateľom ponúka výsledky vyhľadávania získané z Bing.com, široko uznávaného a renomovaného vyhľadávacieho nástroja.

Používatelia by mali byť informovaní o inherentných rizikách spojených so zapojením sa do sporných vyhľadávacích nástrojov. Tieto vyhľadávacie nástroje by mohli ľahko nasmerovať používateľov na nespoľahlivé destinácie a webové stránky, čím by ich vystavili online podvodom, škodlivým stránkam, PUP (potenciálne nechcené programy alebo dokonca malware.

Okrem toho, mnoho prehliadačových únoscov, ako je The Nature Art, má schopnosť zhromažďovať rôzne formy údajov. Získané informácie môžu zahŕňať údaje o prehliadaní používateľov, osobné údaje alebo citlivé prihlasovacie údaje k účtu či banke. Prevádzkovatelia prehliadača únosca by mohli využiť získané informácie na marketingové účely alebo ich predať tretím stranám.

Dávajte pozor na tienisté taktiky často používané pri distribúcii mláďat a únoscov prehliadača

Distribúcia šteňat a prehliadačových únoscov je často charakterizovaná radom pochybných taktík používaných počítačovými zločincami. Cieľom tejto taktiky je oklamať a zmanipulovať používateľov, aby si neúmyselne nainštalovali tieto nechcené programy, čím ohrozia ich zariadenia a online skúsenosti.

Jedna bežná taktika zahŕňa spojenie šteňat a únoscov prehliadača s legitímnym softvérom alebo freeware. Kyberzločinci využívajú tendenciu používateľov ponáhľať sa inštalačnými procesmi bez toho, aby si dôkladne preštudovali zmluvné podmienky alebo zoznam priloženého softvéru. Spojením šteňat a únoscov prehliadača s populárnym alebo žiaducim softvérom nič netušiaci používatelia nevedomky udelia povolenie na ich inštaláciu.

Ďalšou prevládajúcou metódou je klamlivá alebo klamlivá reklama. Kyberzločinci používajú klamlivé techniky, ako sú falošné systémové výstrahy, zavádzajúce tlačidlá na stiahnutie alebo nepravdivé tvrdenia o aktualizáciách softvéru, aby oklamali používateľov, aby klikli na odkazy alebo stiahli nebezpečné súbory. Tieto zavádzajúce reklamy často využívajú dôveru používateľov k známym značkám alebo renomovaným webovým stránkam, aby získali dôveryhodnosť a podporili angažovanosť.

Okrem toho sa často používajú techniky sociálneho inžinierstva, aby presvedčili používateľov, aby si stiahli PUP alebo prehliadač únoscov. Patria sem taktiky ako falošný softvér alebo bezpečnostné upozornenia, falošné antivírusové kontroly alebo lákavé ponuky, ktoré vytvárajú pocit naliehavosti alebo využívajú zvedavosť používateľov. Prostredníctvom týchto manipulatívnych techník využívajú kyberzločinci emócie používateľov a nútia ich, aby podnikli kroky, ktoré v konečnom dôsledku vedú k inštalácii nechcených programov.

Okrem toho šteňatá a únoscovia prehliadačov často využívajú mechanizmy pretrvávania na udržanie svojej prítomnosti na infikovanom zariadení. Môžu upravovať nastavenia prehliadača, inštalovať rozšírenia alebo doplnky prehliadača a vykonávať zmeny v konfiguráciách systému, aby sa zabezpečilo ich nepretržité fungovanie a vplyv na online aktivity používateľa.

Celkovo distribúcia šteňat a únoscov prehliadača zahŕňa kombináciu klamlivej reklamy, sociálneho inžinierstva, balíkových inštalácií, tajných techník a mechanizmov perzistencie. Tieto tajné taktiky sa používajú na zneužitie dôvery používateľov, nedostatku pozornosti a zraniteľnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k nechcenej inštalácii týchto programov a ohrozuje online zážitok a súkromie používateľa.

 

Trendy

Najviac videné

Načítava...