Intorrime.com

Ridrejtimet e vazhdueshme dhe të përsëritura në një adresë të panjohur, si p.sh. faqja e internetit Intorrime.com, janë një shenjë tipike që një PUP (Programi Potencialisht i Padëshiruar) ose një rrëmbyes i shfletuesit ka arritur të instalohet në pajisjen e përdoruesit. Vetë Intorrime.com është një faqe interneti që shfaq reklama për përmbajtje të ndryshme të padëshirueshme në internet, si faqe për të rritur, sondazhe, lojëra online, përditësime të rreme të softuerit dhe programe të padëshiruara.

Ka disa mënyra se si mund të shfaqet faqja e internetit Intorrime.com në pajisjen tuaj, duke përfshirë ridrejtimin në të nga faqet e tjera të internetit, marrjen e njoftimeve shtytëse që të çojnë në sajt ose të keni aplikacione ndërhyrëse në pajisjen tuaj që hapin automatikisht faqen e internetit pa lejen tuaj.

Reklamat e dorëzuara nga Intorrime.com mund të shfaqen mjaft shpesh, saqë ato bëhen telash dhe potencialisht shkatërruese për pajisjen tuaj, veçanërisht nëse shkarkoni pa dashje një program të dëmshëm.

PUP-të dhe rrëmbyesit e shfletuesve shpesh shkaktojnë probleme të privatësisë

Mbajtja e PUP-ve dhe rrëmbyesve të shfletuesit në pajisjen e një përdoruesi paraqet rreziqe të konsiderueshme për privatësinë, sepse këto lloje softuerësh shpesh janë krijuar për të mbledhur dhe transmetuar të dhëna të ndjeshme të përdoruesit pa dijeninë ose pëlqimin e përdoruesit.

Për shembull, rrëmbyesit e shfletuesit mund të monitorojnë aktivitetin e shfletimit të internetit të një përdoruesi dhe të mbledhin informacione personale, si kredencialet e hyrjes, detajet e kartës së kreditit dhe të dhëna të tjera të ndjeshme. Këto të dhëna më pas mund të transmetohen në serverë të palëve të treta pa dijeninë e përdoruesit, ku mund të përdoren për qëllime keqdashëse si vjedhja e identitetit ose mashtrimi financiar.

Në mënyrë të ngjashme, PUP-të mund të mbledhin dhe transmetojnë të dhëna rreth modeleve të përdorimit të pajisjes dhe softuerit të një përdoruesi. Këto të dhëna mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa IP e përdoruesit, softuerin dhe aplikacionet e instaluara në pajisjen e tyre, madje edhe historikun e kërkimit dhe shfletimit të tyre. Ky informacion mund të përdoret për reklama të synuara ose mund t'u shitet reklamuesve të palëve të treta, duke rrezikuar privatësinë e përdoruesit.

Përveç rreziqeve të privatësisë, PUP-të dhe rrëmbyesit e shfletuesit mund të paraqesin gjithashtu rreziqe sigurie duke hapur pajisjen e përdoruesit ndaj malware dhe programeve të tjera me qëllim të keq. Për shembull, një rrëmbyes i shfletuesit mund ta ridrejtojë përdoruesin në një faqe interneti me qëllim të keq, ku ai mund të shkarkojë pa dashje malware ose softuer të tjerë me qëllim të keq në pajisjen e tyre.

Në përgjithësi, është e rëndësishme që përdoruesit të ndërmarrin hapa për të identifikuar dhe hequr PUP-të dhe rrëmbyesit e shfletuesve nga pajisjet e tyre në mënyrë që të mbrojnë privatësinë dhe sigurinë e tyre në internet.

Si instalohen PUP-të pa e vërejtur përdoruesit?

PUP-të (Programet potencialisht të padëshiruara) janë programe softuerike që shpesh shpërndahen duke përdorur taktika të dyshimta për të mashtruar dhe manipuluar përdoruesit për t'i instaluar ato. Këto taktika janë krijuar për të përfituar nga mungesa e njohurive dhe të kuptuarit të përdoruesve se si shpërndahet softueri dhe tendenca e tyre për t'u besuar ofruesve të softuerit.

Një taktikë e zakonshme e përdorur në shpërndarjen e PUP-ve është bashkimi. Kjo përfshin bashkimin e PUP-it me shkarkime ose përditësime legjitime të softuerit, të cilat përdoruesit mund t'i instalojnë pa vetëdije së bashku me softuerin e dëshiruar. Kjo taktikë përdoret shpesh nga ofruesit e programeve kompjuterike për të gjeneruar të ardhura nga reklamuesit që paguajnë për të përfshirë softuerin e tyre në paketë.

Një taktikë tjetër e përdorur për shpërndarjen e PUP-ve është reklamimi mashtrues. Shpërndarësit e PUP përdorin reklama pop-up dhe lloje të tjera reklamash në internet për të mashtruar përdoruesit që të mendojnë se makinat e tyre janë të infektuara me një virus ose se kërkohet një përditësim i softuerit. Këto reklama mund të dizajnohen që të duken si paralajmërime legjitime të sigurisë ose njoftime për përditësimin e softuerit.

Inxhinieria sociale është gjithashtu një taktikë e zakonshme që përdoret për të shpërndarë PUP-të. Shpërndarësit e PUP mund të përdorin kërkesa të rreme për hyrje ose të ofrojnë dhurata ose çmime falas në këmbim të instalimit të softuerit. Ata gjithashtu mund të përdorin mediat sociale dhe platforma të tjera në internet për të krijuar një ndjenjë urgjence ose emocioni rreth softuerit, duke i bërë përdoruesit më të prirur ta instalojnë atë.

PUP-të mund të shpërndahen gjithashtu përmes reklamimit të keq, që përfshin përdorimin e reklamave me qëllim të keq në faqet e internetit legjitime. Këto reklama mund të shfaqen si butona të ligjshëm të shkarkimit ose paralajmërime, duke mashtruar përdoruesit për të instaluar softuerin. Përditësimet e rreme të softuerit dhe dobësitë e shfletuesit janë gjithashtu taktika të përdorura zakonisht për të shpërndarë PUP.

Si përfundim, shpërndarësit PUP përdorin një sërë taktikash të dyshimta për të shpërndarë softuerin e tyre, duke përfituar nga mungesa e njohurive dhe të kuptuarit të përdoruesve për mënyrën e shpërndarjes së softuerit. Këto taktika mund të kenë pasoja serioze për përdoruesit, duke përfshirë shkeljet e privatësisë dhe rreziqet e sigurisë.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...