BlackLine

I klasifikuar si një vjedhës trojan, BlackLine është një lloj malware që është krijuar për të mbledhur informacione konfidenciale nga kompjuterët, si fjalëkalimet, numrat e kartave të kreditit dhe të dhëna të tjera personale. Ai funksionon duke u instaluar në kompjuterin e viktimës pa dijeninë e tyre dhe më pas mbledh të dhënat nga burime të ndryshme, duke përfshirë shfletuesit e internetit, llogaritë e postës elektronike dhe skedarët e ruajtur në sistem. Informacioni i mbledhur më pas mund të përdoret për aktivitete të dëmshme si vjedhja e identitetit ose mashtrimi financiar. BlackLine gjithashtu mund të përdoret për të marrë kontrollin e kompjuterit të infektuar, duke i lejuar sulmuesit të aksesojnë burimet e tij dhe ta përdorin atë për qëllime të pasigurta. Është veçanërisht kërcënues sepse mund të mbetet i pazbuluar në një sistem për periudha të gjata, duke e bërë të vështirë zbulimin dhe heqjen.

Si mund të vërejë një përdorues praninë e BlackLine në një kompjuter?

Nëse keni motivin të dyshoni se Trojan BlackLine mund të jetë brenda kompjuterit tuaj, këtu janë disa veprime për të kërkuar:

1. Kontrolloni për aktivitet të dyshimtë : Monitoroni kompjuterin tuaj për çdo aktivitet ose ndryshim të pazakontë në sistem. Nëse zbuloni diçka të pazakontë, si programe që funksionojnë pa leje ose njoftime të çuditshme, mund të jetë një shenjë se kompjuteri juaj është infektuar me trojanin BlackLine.

2. Ekzaminoni programet e instaluara: BlackLine Trojan dhe programe të ngjashme mund të instalohen në një kompjuter pa dijeninë e përdoruesit, prandaj kontrolloni periodikisht për t'u siguruar që ndonjë softuer i ri nuk është shtuar në sistemin tuaj. Nëse gjeni programe të panjohura, kërkoni ato në internet dhe përcaktoni nëse janë me qëllim të keq apo jo.

3. Kryeni një skanim të plotë të sistemit : Për të zbuluar ndonjë malware të fshehur si BlackLine, kryeni një skanim të plotë të sistemit duke përdorur softuer antivirus dhe anti-malware. Kjo do të kontrollojë për çdo skedar që përputhet me kërcënimet e njohura dhe do të ndihmojë në identifikimin nëse një program me qëllim të keq është i pranishëm në sistemin tuaj.

4. Përditësoni cilësimet e sigurisë : Sigurohuni që të gjitha cilësimet tuaja të sigurisë të jenë të përditësuara dhe se të gjitha korrigjimet kritike janë aplikuar. Kjo do të ndihmojë në zvogëlimin e rrezikut të infektimit nga malware si BlackLine në të ardhmen.

Pse vjedhësit e Trojës si BlackLine janë kërcënues

Një Trojan Stealer është softuer me qëllim të keq (malware) që është krijuar për të mbledhur informacione të ndjeshme nga kompjuteri ose pajisja celulare e viktimës. Ai funksionon duke infektuar një kompjuter me një program kalë trojan, i cili është një program që duket të jetë legjitim, por përmban kod të fshehtë të keq. Pasi një vjedhës trojan instalohet në pajisjen e viktimës, ai fillon të monitorojë aktivitetin e pajisjes dhe të kërkojë informacione të ndjeshme si emrat e përdoruesve, numrat e kartës së kreditit, fjalëkalimet dhe të dhëna të tjera personale ose financiare.

Vjedhësit e trojanëve shpesh punojnë duke regjistruar tastierë ose duke kapur pamje të ekranit të aktivitetit të viktimës. Ata gjithashtu mund të skanojnë hard diskun e pajisjes për informacione të ndjeshme dhe ta dërgojnë atë informacion në një server në distancë të kontrolluar nga sulmuesi. Ky informacion mund të përdoret për qëllime të ndryshme të pasigurta, duke përfshirë vjedhjen e identitetit, mashtrimin financiar ose zhvatjen.

Si të zbuloni dhe hiqni BlackLine nga një makinë e infektuar

1. Kryeni një skanim të plotë të sistemit : Hapi i parë për zbulimin dhe heqjen e Trojanit BlackLine kryeni një skanim të plotë të sistemit duke përdorur softuer antivirus dhe anti-malware. Kjo do të kontrollojë për çdo skedar që përputhet me kërcënimet e njohura dhe do të ndihmojë në identifikimin nëse një softuer i pasigurt është i pranishëm në sistemin tuaj.

2. Përditësoni cilësimet e sigurisë : Sigurohuni që të gjitha cilësimet tuaja të sigurisë janë të përditësuara dhe se të gjitha korrigjimet kritike janë aplikuar. Kjo do të ndihmojë në zvogëlimin e rrezikut të infektimit nga malware si BlackLine në të ardhmen.

3. Fshi skedarët e dyshimtë : Nëse zbuloni ndonjë skedar të dyshimtë, fshijini ato menjëherë për të parandaluar infektimin e mëtejshëm. Gjithashtu, kontrolloni dosjen e nisjes së kompjuterit tuaj, menaxherin e detyrave dhe shtesat e shfletuesit për çdo aplikacion softuerik me qëllim të keq që mund të jetë krijuar pa dijeninë tuaj.

4. Rivendosja nga rezervimi : Nëse keni rezervuar të dhënat e kompjuterit tuaj, rivendosni ato nga një kopje rezervë e pastër dhe sigurohuni që të mos ketë mbetur asnjë kod i pasigurt në pajisje.

5. Ndryshoni fjalëkalimet : Së fundi, ndryshoni të gjitha fjalëkalimet e lidhura me llogaritë në makinën e infektuar, duke përfshirë llogaritë e postës elektronike, llogaritë bankare, llogaritë e mediave sociale dhe shërbime të tjera në internet për të siguruar që një sulmues të mos ketë akses në to.

Për t'u mbrojtur nga BlackLine dhe kërcënime të ngjashme, është thelbësore të mbani softuer të përditësuar antivirus dhe anti-malware në pajisjen tuaj. Gjithashtu, veproni me kujdes kur hapni bashkëngjitjet e postës elektronike ose shkarkoni softuer nga burime të panjohura, pasi këto mund të jenë vektorë të zakonshëm për infeksionet e kërcënimit.

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...