DynamincMore Adware

ਡਾਇਨਾਮਿਕਮੋਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਐਡਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਐਡਲੋਡ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਦੀ, ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ DynamicMore ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ Mac ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਡਾਇਨਾਮਿਕਮੋਰ, ਐਡਲੋਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਐਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੌਪ-ਅਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 2. ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲਰ (ਬੰਡਲਿੰਗ) : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਰ ਵਰਗੇ ਐਡਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਗੀਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. ਟੋਰੈਂਟ ਫਾਈਲ ਡਾਉਨਲੋਡਸ : ਟੋਰੈਂਟਿੰਗ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕ੍ਰੈਕਾਂ, ਕੀਜੇਨਸ ਜਾਂ ਟੋਰੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DynamicMore ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਕ 'ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਮੋਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ : ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 2. ਅਣਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ : ਡਾਇਨਾਮਿਕਮੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਾਗਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇਅਰ ਹਟਾਉਣਾ

ਇੱਕ PC ਤੋਂ DynamicMore ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ PC ਤੋਂ DynamicMore ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਹੈ:

ਕਦਮ 1: ਜਾਇਜ਼ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 1. ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੁਣੋ।
 2. ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ : ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 3. ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ : ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ। ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (PUPs) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 2: ਸ਼ੱਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਹਟਾਓ

 1. ਫਾਈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ : "ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼" ਫੋਲਡਰ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ।
 2. ਅਣਜਾਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। DynamicMore ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
 3. ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ : ਸ਼ੱਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋ। ਫਿਰ, ਰੱਦੀ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ "ਰੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 3: ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ

 • Safari : Safari ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ "Preferences" 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • "ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 • "ਗੋਪਨੀਯਤਾ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਵੈਬਸਾਈਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਓ।
 • "ਸਫਾਰੀ" ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ "ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਫਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ।
 • ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ : ਕਰੋਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ "ਸੈਟਿੰਗਜ਼" 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ "ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
 • "ਐਡਵਾਂਸਡ" ਭਾਗ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਰੀਸੈਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਰੀਸੈੱਟ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
 • ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ : ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ "ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ" 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • "ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੀਮ" ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
 • "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ। "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਡੇਟਾ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਡੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • "ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼" ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਲੀਅਰ ਡੇਟਾ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

DynamicMore ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ PC ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ OS ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੋਰ ਐਡਲੋਡ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਐਡਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ PC ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...