Monthly Archives: September 2013

Name Date
Win.Trojan.Ircnite-27 September 30, 2013
PUP.Advizz September 30, 2013
PUP.WeCare.A September 30, 2013
PUP.SpringSmart.A September 30, 2013
Masponi September 30, 2013
PUP.AppGraffiti.A September 30, 2013
WunderWeb September 30, 2013
Onmylike.com September 30, 2013
Avg.nation.com September 30, 2013
Dft.pathmapping.net September 30, 2013
Rvzr-a.akamaihd.net September 30, 2013
Caribarena Ransomware September 27, 2013
Web Connect September 27, 2013
Trojan.Delf-FPW September 27, 2013
Backdoor.Blobhash September 27, 2013
Backdoor.Kopdel September 27, 2013
Backdoor.Cyberat September 27, 2013
Shopping Chip September 27, 2013
Golsearch.com September 27, 2013
Dss.drivefor.net September 27, 2013
DAGGER September 26, 2013
FileCoder Ransomware September 26, 2013
Trojan.Kuluoz.A.27 September 26, 2013
PUP.BobyLyrics.A September 26, 2013
PUP.OfferBundler.ST September 26, 2013
PUP.ToolbarDownloader September 26, 2013
Trojan.Modified September 26, 2013
Nation Toolbar September 26, 2013
Contenko.com September 26, 2013
Cyber Attacks Aimed at Data Brokers D&B, Altegrity and LexisNexis Claim Theft of Important Data September 26, 2013
Adware.LyricsMonkey September 26, 2013
CrimeBoss Exploit Kit September 25, 2013
Trojan:Win32/Sefnit.AU September 25, 2013
Backdoor:Win32/Bezigate.B September 25, 2013
Backdoor.Fexel September 25, 2013
Infostealer.Napolar September 25, 2013
Win32/Adware.MultiPlug.H September 25, 2013
PUP.SimpleFiles September 25, 2013
BLYPT September 24, 2013
SearchFlyBar2 Toolbar September 24, 2013
Savings Scout September 24, 2013
Sponsorship September 24, 2013
Searchgol September 24, 2013
Bonanza Deals September 24, 2013
Websearch.oversearch.info September 24, 2013
DuckDuckGo September 24, 2013
ICQ Virus September 24, 2013
'Policia Federal Mexico' Ransomware September 24, 2013
Savings Wave September 23, 2013
MyPoints September 23, 2013