Threat Database Malware VectorKẻ Trộm

VectorKẻ Trộm

VectorStealer là phần mềm đe dọa được thiết kế để truy cập vào thiết bị và thu thập dữ liệu nhạy cảm một cách bí mật. Nó được phân loại là mối đe dọa thu thập thông tin, có nghĩa là nó được cài đặt mà người dùng không hề hay biết và chạy lén lút trong nền hệ thống để tránh bị phát hiện. Tội phạm mạng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh lừa người dùng tải phần mềm độc hại này xuống máy tính của họ, cho phép phần mềm này truy cập thông tin bí mật.

Chi tiết về InfoStealer như VectorStealer

Trình thu thập thông tin là các chương trình đe dọa được các tác nhân đe dọa sử dụng để trích xuất dữ liệu nhạy cảm từ người dùng. Chúng có thể được thiết kế để ghi lại đầu vào bàn phím, trích xuất dữ liệu tự động điền, mật khẩu, lịch sử duyệt web từ trình duyệt Web, v.v. Tội phạm mạng sử dụng thông tin thu thập được cho nhiều mục đích có hại, chẳng hạn như thu thập tài khoản và danh tính trực tuyến, chuyển tiền (bao gồm tiền điện tử) vào tài khoản của chính chúng, thực hiện thanh toán/giao dịch trực tuyến và lừa người dùng khác tải xuống phần mềm độc hại.

Để bảo vệ bạn khỏi những kẻ thu thập thông tin, điều quan trọng là phải sử dụng mật khẩu mạnh cho tất cả các tài khoản của bạn, bật xác thực hai yếu tố bất cứ khi nào có thể, luôn cập nhật phần mềm và cài đặt giải pháp chống phần mềm độc hại chuyên nghiệp trên thiết bị của bạn. Bạn cũng nên cảnh giác với các email hoặc liên kết đáng ngờ có chứa phần mềm độc hại. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa này sẽ giúp đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn vẫn an toàn.

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...