Threat Database Keyloggers Trojan Keylog AGM65s

Trojan Keylog AGM65s

AGM65s Keylog trojan là một keylogger và ký sinh trùng máy tính nguy hiểm có thể xâm phạm thông tin cá nhân. Trojan Keylog AGM65s có thể ghi dữ liệu từ hoạt động trực tuyến và sau đó gửi thông tin đã ghi đến một vị trí ftp được chỉ định. Trojan Keylog AGM65s có thể được cài đặt từ một cửa hậu mà người dùng máy tính không biết. Trojan Keylog AGM65s nên được phát hiện và loại bỏ một cách an toàn thông qua một công cụ chống phần mềm gián điệp.

Chi tiết hệ thống tệp

Trojan Keylog AGM65s có thể tạo (các) tệp sau:
# Tên tệp phát hiện
1. trojanspy.win32.agm.exe
2. editserver.exe

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...