Threat Database Keyloggers تروجان AGM65s Keylog

تروجان AGM65s Keylog

تروجان AGM65s Keylog یک کی لاگر و انگل رایانه ای خطرناک است که می تواند اطلاعات شخصی را به خطر بیندازد. تروجان AGM65s Keylog قادر است داده ها را از فعالیت های آنلاین ثبت کند و سپس اطلاعات ثبت شده را به یک مکان تعیین شده ftp ارسال کند. تروجان AGM65s Keylog می تواند از یک درب پشتی بدون اطلاع برای کاربر کامپیوتر نصب شود. تروجان AGM65s Keylog باید از طریق یک ابزار ضد جاسوس افزار شناسایی و با خیال راحت حذف شود.

جزئیات سیستم فایل

تروجان AGM65s Keylog ممکن است فایل(های) زیر را ایجاد کند:
# نام فایل تشخیص ها
1. trojanspy.win32.agm.exe
2. editserver.exe

پرطرفدار

پربیننده ترین

بارگذاری...