Threat Database Mac Malware TokenCollector

TokenCollector

Trong khi điều tra ứng dụng TokenCollective, các nhà nghiên cứu của infosec đã xác nhận rằng mục đích chính của nó là hiển thị các quảng cáo xâm nhập có thể làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Do đó, TokenCollective đã được phân loại là phần mềm quảng cáo và PUP (Chương trình có khả năng không mong muốn). Cũng cần lưu ý rằng TokenCollective được thiết kế để kích hoạt trên các thiết bị Mac.

Phần mềm quảng cáo như TokenCollective có thể dẫn đến rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư

TokenCollective có khả năng hiển thị một lượng lớn quảng cáo xâm nhập cho người dùng của nó. Những quảng cáo này có khả năng chuyển hướng người dùng đến các trang web đáng ngờ có thể xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật của họ. Một số trang web này được thiết kế để đánh lừa khách truy cập gọi đến các số hỗ trợ kỹ thuật giả, tải xuống các ứng dụng đáng ngờ hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm như chi tiết thẻ tín dụng và thông tin thẻ ID.

Hơn nữa, các ứng dụng như TokenCollective đôi khi có thể truy cập thông tin nhạy cảm như mật khẩu, chi tiết thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân khác. Thông tin này có thể bị các nhà phát triển ứng dụng không đáng tin cậy khai thác cho các mục đích xấu, chẳng hạn như đánh cắp tài khoản trực tuyến, danh tính và tiền.

Do những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến phần mềm quảng cáo và các ứng dụng như TokenCollective, bạn nên gỡ cài đặt ứng dụng khỏi hệ điều hành. Người dùng cũng cần thận trọng khi tải và cài đặt phần mềm và chỉ nên tải ứng dụng từ các nguồn uy tín.

Phần mềm quảng cáo và PUP (Chương trình có khả năng không mong muốn) thường ẩn cài đặt của chúng

Phần mềm quảng cáo và các Chương trình có khả năng không mong muốn (PUP) thường sử dụng các chiến thuật phân phối lừa đảo để che giấu việc cài đặt của chúng khỏi sự chú ý của người dùng. Những chiến thuật này bao gồm:

  1. Gói: Phần mềm quảng cáo và PUP thường đi kèm với phần mềm hợp pháp, chẳng hạn như tải xuống miễn phí hoặc cập nhật phần mềm. Người dùng có thể không nhận ra rằng họ cũng đang tải xuống phần mềm không mong muốn cùng với phần mềm hợp pháp.
  2. Các nút tải xuống giả mạo: Trên một số trang web nhất định, các nút tải xuống giả mạo được sử dụng để lừa người dùng tải xuống phần mềm quảng cáo và PUP thay vì phần mềm dự kiến.
  3. Quảng cáo độc hại: Phần mềm quảng cáo và PUP cũng có thể được phân phối thông qua các quảng cáo độc hại. Quảng cáo độc hại thường xuất hiện trên các trang web hợp pháp và có thể chuyển hướng người dùng đến các trang nhắc họ tải xuống và cài đặt phần mềm không mong muốn.
  4. Kỹ thuật xã hội: Phần mềm quảng cáo và PUP có thể được phân phối thông qua các chiến thuật kỹ thuật xã hội, chẳng hạn như cảnh báo vi rút giả mạo hoặc cảnh báo hệ thống. Những chiến thuật này được thiết kế để dọa người dùng tải xuống và cài đặt phần mềm.

Nhìn chung, phần mềm quảng cáo và PUP sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu quá trình cài đặt của chúng khỏi sự chú ý của người dùng, điều quan trọng là người dùng phải thận trọng khi tải xuống và cài đặt phần mềm từ internet.

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...