Threat Database Dialers Quay số tình dục gia đình

Quay số tình dục gia đình

Family Sex Dialer (đôi khi được gọi là Familysex.com) là một trình quay số định cấu hình lại cài đặt quay số và kết nối với internet qua các số điện thoại quốc tế hoặc đắt tiền. Trình quay số này được sử dụng cho các trang web khiêu dâm liên quan đến người lớn. Sau khi cài đặt Family Sex Dialer, người dùng có thể nhận được một hóa đơn điện thoại rất lớn.

Chi tiết hệ thống tệp

Quay số tình dục gia đình có thể tạo (các) tệp sau:
# Tên tệp phát hiện
1. family-sex-private-archive-click-here.exe

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...