Threat Database Dialers חייגן מין משפחתי

חייגן מין משפחתי

Family Sex Dialer (המכונה לפעמים Familysex.com) הוא חייגן שמגדיר מחדש את הגדרות החיוג ומתחבר לאינטרנט באמצעות מספרי טלפון יקרים או בינלאומיים. חייגן זה משמש לאתרי אינטרנט פורנוגרפיים הקשורים למבוגרים. לאחר התקנת חייגן מין משפחתי, המשתמש עשוי לקבל חשבון טלפון גדול מאוד.

פרטי מערכת הקבצים

חייגן מין משפחתי עשוי ליצור את הקבצים הבאים:
# שם קובץ זיהויים
1. family-sex-private-archive-click-here.exe

מגמות

הכי נצפה

טוען...