Threat Database Ransomware Pexdatax@gmail.com Ransomware

Pexdatax@gmail.com Ransomware

Khi người dùng máy tính mở email spam, họ có thể mang nhiều loại lây nhiễm khác nhau vào máy của mình, bao gồm cả loại lây nhiễm ransomware đe dọa, chẳng hạn như Ransomware Pexdatax@gmail.com. Nếu Ransomware Pexdatax@gmail.com lây nhiễm thành công vào máy tính, nó sẽ tạo ra một phần lớn tệp của nạn nhân, chẳng hạn như tệp âm thanh, tệp video, hình ảnh, tài liệu và nhiều hơn nữa và thay đổi tên của chúng để khiến chúng không thể truy cập được. Ransomware Pexdatax@gmail.com cũng sẽ:

  • Nối phần mở rộng tệp vào tên tệp bị khóa.
  • Bỏ tờ tiền chuộc của nó.
  • Thực hiện các biện pháp để duy trì sự tồn tại trên máy bị nhiễm.

Các nhà nghiên cứu bảo mật không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên kết Ransomware Pexdatax@gmail.com với bất kỳ họ ransomware nào để có vẻ như nó là một mối đe dọa độc lập. Các mối đe dọa ransomware có thể gây ra nhiều vấn đề cho các máy bị nhiễm, cũng như chủ sở hữu của chúng và Ransomware Pexdatax@gmail.com không phải là một ngoại lệ. Thông báo đòi tiền chuộc của nó không đề cập đến số tiền phải trả cũng như đơn vị tiền tệ sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, nó cung cấp địa chỉ email Pexdatax@gmail.com, địa chỉ này sẽ được sử dụng trong vòng 12 giờ tới và địa chỉ Telegram, http://pexdatax.com/ để nạn nhân có thể liên hệ với những kẻ tấn công.

Người dùng máy tính đang chịu đựng nhiễm Ransomware Pexdatax@gmail.com không nên cân nhắc việc liên hệ với những người này. Có rất nhiều nạn nhân của ransomware đã trả số tiền chuộc được yêu cầu và không nhận lại được gì vì bọn tội phạm chỉ chạy theo tiền, không giữ lời hứa hoặc giao dịch của chúng. Điều tốt nhất họ có thể làm là tìm kiếm các phương pháp giải mã thay thế hoặc sử dụng bản sao lưu gần đây để khôi phục dữ liệu bị xâm phạm.

Thông báo đòi tiền chuộc của Ransomware Pexdatax@gmail.com là:

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...