Threat Database Ransomware Pexdatax@gmail.com תוכנת כופר

Pexdatax@gmail.com תוכנת כופר

כאשר משתמשי מחשב פותחים הודעות דואר זבל, הם יכולים להביא סוגים שונים של זיהום למכונות שלהם, כולל זיהום מאיים בתוכנת כופר, כגון תוכנת הכופר Pexdatax@gmail.com. אם תוכנת הכופר של Pexdatax@gmail.com תדביק מחשב בהצלחה, היא תצפין חלק גדול מקבצי הקורבנות, כגון קבצי אודיו, קבצי וידאו, תמונות, מסמכים ועוד ועוד, ותשנה את שמותיהם כדי להפוך אותם לבלתי נגישים. תוכנת הכופר של Pexdatax@gmail.com תהיה גם:

  • הוסף סיומת קובץ לשמות הקבצים הנעולים.
  • זרוק את פתק הכופר שלו.
  • נקוט באמצעים כדי לשמור על התמדה במכונה הנגועה.

חוקרי אבטחה לא מצאו שום ראיה המקשרת את תוכנת הכופר Pexdatax@gmail.com למשפחה כלשהי של תוכנות כופר, כך שנראה כאילו מדובר באיום עצמאי. איומי כופר עלולים לגרום לבעיות רבות למכונות הנגועות, כמו גם לבעלים שלהן ותוכנת הכופר של Pexdatax@gmail.com אינה יוצאת דופן. ההודעה הדורשת כופר אינה מזכירה את הסכום שצריך לשלם וגם לא את המטבע שבו יש להשתמש. עם זאת, הוא מספק את כתובת הדוא"ל Pexdatax@gmail.com, שאמורה לשמש במהלך 12 השעות הקרובות וכתובת טלגרם, http://pexdatax.com/ כדי שהקורבנות יוכלו ליצור קשר עם התוקפים.

משתמשי מחשב שסובלים מהידבקות ב-Pexdatax@gmail.com Ransomware לא צריכים לשקול ליצור קשר עם האנשים האלה. יש הרבה נפגעי תוכנות כופר ששילמו את הכופר המבוקש ולא קיבלו שום דבר בתמורה, כי פושעים מחפשים רק כסף, לא כדי לקיים את העסקאות או ההבטחות שלהם. הטוב ביותר שהם יכולים לעשות הוא לחפש שיטות פענוח חלופיות או להשתמש בגיבוי עדכני כדי לשחזר את הנתונים שנפגעו.

הודעת הכופר של תוכנת הכופר של Pexdatax@gmail.com היא:

מגמות

הכי נצפה

טוען...