Threat Database Stealers Kẻ đánh cắp RAXNET

Kẻ đánh cắp RAXNET

RAXNET Stealer là một mối đe dọa phần mềm độc hại được thiết kế để lấy và thay thế thông tin được nạn nhân lưu trong khay nhớ tạm của hệ thống. Chức năng này được nhắm mục tiêu cụ thể đến người dùng thực hiện các giao dịch tiền điện tử, vì địa chỉ của các ví tiền điện tử khác nhau thường được biểu thị bằng các chuỗi ký tự dài, số và các ký tự khác. RAXNET sẽ giám sát khay nhớ tạm và khi phát hiện một chuỗi phù hợp, sẽ thay thế chuỗi đó bằng địa chỉ ví do người điều hành của nó kiểm soát. Nếu nạn nhân không nhận thấy rằng họ đã dán một địa chỉ khác, tiền sẽ được chuyển đến những kẻ tấn công và việc phục hồi sau đó gần như là không thể.

RAXNET Stealer được các nhà phát triển của nó chào bán cho bất kỳ bên nào quan tâm. Công cụ đe dọa có phiên bản miễn phí, Chế độ tương tự có giá 60 đô la và chế độ Trình tạo có giá 100 đô la. Sau khi được thực thi trên thiết bị của nạn nhân, phần mềm độc hại có thể tác động đến các giao dịch sử dụng một số loại tiền điện tử khác nhau. Đương nhiên, hậu quả cho các nạn nhân có thể nghiêm trọng, gây ra thiệt hại đáng kể về tiền bạc.

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...