Threat Database Stealers Zloděj RAXNET

Zloděj RAXNET

RAXNET Stealer je malwarová hrozba navržená k získání a nahrazení informací uložených oběťmi ve schránce jejich systému. Tato funkce je specificky zaměřena na uživatele provádějící transakce s kryptoměnami, protože adresy různých kryptopeněženek jsou obvykle reprezentovány dlouhými řetězci písmen, čísel a dalších znaků. RAXNET bude schránku monitorovat a po zjištění vhodného řetězce ji nahradí adresou peněženky ovládané jejími operátory. Pokud si oběti nevšimnou, že vložily jinou adresu, finanční prostředky by byly předány útočníkům a následné obnovení by bylo téměř nemožné.

RAXNET Stealer nabízí jeho vývojáři k prodeji každému zájemci. Hrozivý nástroj má bezplatnou verzi, režim podobnosti za cenu 60 USD a režim Builder dostupný za 100 USD. Jakmile je malware spuštěn na zařízení oběti, může ovlivnit transakce pomocí několika různých kryptoměn. Důsledky pro oběti mohou být samozřejmě vážné a způsobit značné finanční ztráty.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...