CommonHandler

Các nhà nghiên cứu đã phân tích ứng dụng CommonHandler có thể xác định rằng đó là một phần mềm quảng cáo xâm nhập. Các ứng dụng thuộc loại này thường có nhiều chức năng không mong muốn, chủ yếu là phân phối các quảng cáo đáng ngờ và thu thập nhiều dữ liệu duyệt web và người dùng khác nhau. Hơn nữa, CommonHandlers đã được xác nhận là nhắm mục tiêu cụ thể vào người dùng Mac. Ứng dụng này là một phần bổ sung khác cho dòng phần mềm quảng cáo AdLoad khét tiếng.

Các ứng dụng phần mềm quảng cáo như CommonHandler không nên được tin cậy

Các nhà nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về phần mềm quảng cáo CommonHandler. Phần mềm quảng cáo được thiết kế đặc biệt để tạo doanh thu cho các nhà phát triển của nó thông qua các chiến dịch quảng cáo xâm nhập. Loại phần mềm này hỗ trợ việc hiển thị các quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như cửa sổ bật lên, biểu ngữ, khảo sát, lớp phủ, v.v., trên các giao diện khác nhau.

Mục đích chính của những quảng cáo này là xác nhận các trò gian lận trực tuyến, phần mềm không đáng tin cậy hoặc có hại và thậm chí cả phần mềm độc hại. Một số quảng cáo xâm nhập có khả năng bắt đầu tải xuống hoặc cài đặt lén lút khi được nhấp vào.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ chính hãng nào gặp phải thông qua những quảng cáo này rất có thể được quảng bá bởi những kẻ lừa đảo khai thác các chương trình liên kết của họ để kiếm tiền hoa hồng bất hợp pháp.

Hơn nữa, các ứng dụng phần mềm quảng cáo thường thu thập thông tin cá nhân và có thể CommonHandler cũng làm như vậy. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm lịch sử trình duyệt và công cụ tìm kiếm, cookie internet, tên người dùng và mật khẩu, thông tin nhận dạng cá nhân, số thẻ tín dụng, v.v. Thông tin được thu thập này có thể được chia sẻ hoặc bán cho các bên thứ ba, bao gồm cả bọn tội phạm mạng.

Người dùng không có khả năng cố ý cài đặt phần mềm quảng cáo và PUP (chương trình không mong muốn)

Các nhà nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp phân phối điển hình được sử dụng để phát tán PUP và phần mềm quảng cáo. Những phương pháp này bao gồm:

  • Phần mềm đi kèm: PUP và phần mềm quảng cáo thường đi kèm với các bản tải xuống phần mềm hợp pháp. Người dùng có thể vô tình cài đặt các chương trình không mong muốn này do không xem xét kỹ quá trình cài đặt và chấp nhận các tùy chọn mặc định mà không chú ý đến phần mềm đi kèm bổ sung.
  • Phần mềm miễn phí và phần mềm chia sẻ: PUP và phần mềm quảng cáo thường được đóng gói cùng với các ứng dụng miễn phí hoặc phần mềm chia sẻ. Người dùng tải xuống phần mềm như vậy từ các nguồn không đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy có thể vô tình cài đặt thêm các chương trình không mong muốn cùng với phần mềm mong muốn.
  • Trang web giả mạo: Truy cập các trang web không đáng tin cậy hoặc nhấp vào các liên kết độc hại có thể dẫn đến việc tự động tải xuống và cài đặt PUP và phần mềm quảng cáo. Các trang web này có thể sử dụng các chiến thuật lừa đảo để lừa người dùng bắt đầu quá trình tải xuống.
  • Trình cài đặt và cập nhật giả mạo: PUP và phần mềm quảng cáo có thể được ngụy trang dưới dạng trình cài đặt hoặc cập nhật phần mềm. Người dùng gặp phải lời nhắc cập nhật giả mạo hoặc trình cài đặt từ các nguồn chưa được xác minh có nguy cơ cài đặt các chương trình không mong muốn thay vì các bản cập nhật hoặc ứng dụng hợp pháp.
  • Mạng ngang hàng (P2P): Tải xuống các tệp từ mạng ngang hàng, chẳng hạn như torrent, khiến người dùng có nguy cơ tiềm ẩn nhận được PUP và phần mềm quảng cáo. Các mạng này thường thiếu các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, khiến chúng trở thành nền tảng hấp dẫn để phân phối các chương trình không mong muốn.
  • Quảng cáo độc hại: Quảng cáo độc hại, được gọi là quảng cáo độc hại, liên quan đến việc đặt các quảng cáo bị nhiễm hoặc gây hiểu lầm trên các trang web hợp pháp. Việc nhấp vào những quảng cáo này có thể kích hoạt quá trình tải xuống và cài đặt PUP cũng như phần mềm quảng cáo mà người dùng không biết hoặc không đồng ý.
  • Tệp đính kèm email và thư rác: PUP và phần mềm quảng cáo có thể được phân phối thông qua tệp đính kèm email hoặc thư rác. Việc mở tệp đính kèm từ các nguồn không xác định hoặc đáng ngờ có thể dẫn đến việc vô tình cài đặt các chương trình không mong muốn.

Điều quan trọng là người dùng phải thận trọng khi tải xuống phần mềm, truy cập trang web và tương tác với quảng cáo trực tuyến. Xác minh nguồn, đọc đánh giá của người dùng, sử dụng nền tảng tải xuống đáng tin cậy và sử dụng phần mềm bảo mật có uy tín có thể giúp giảm thiểu rủi ro do vô tình cài đặt PUP và phần mềm quảng cáo.

Các ứng dụng phần mềm quảng cáo như CommonHandler không nên được tin cậy

Các nhà nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về phần mềm quảng cáo CommonHandler. Phần mềm quảng cáo được thiết kế đặc biệt để tạo doanh thu cho các nhà phát triển của nó thông qua các chiến dịch quảng cáo xâm nhập. Loại phần mềm này hỗ trợ việc hiển thị các quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như cửa sổ bật lên, biểu ngữ, khảo sát, lớp phủ, v.v., trên các giao diện khác nhau.

Mục đích chính của những quảng cáo này là xác nhận các trò gian lận trực tuyến, phần mềm không đáng tin cậy hoặc có hại và thậm chí cả phần mềm độc hại. Một số quảng cáo xâm nhập có khả năng bắt đầu tải xuống hoặc cài đặt lén lút khi được nhấp vào.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ chính hãng nào gặp phải thông qua những quảng cáo này rất có thể được quảng bá bởi những kẻ lừa đảo khai thác các chương trình liên kết của họ để kiếm tiền hoa hồng bất hợp pháp.

Hơn nữa, các ứng dụng phần mềm quảng cáo thường thu thập thông tin cá nhân và có thể CommonHandler cũng làm như vậy. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm lịch sử trình duyệt và công cụ tìm kiếm, cookie internet, tên người dùng và mật khẩu, thông tin nhận dạng cá nhân, số thẻ tín dụng, v.v. Thông tin được thu thập này có thể được chia sẻ hoặc bán cho các bên thứ ba, bao gồm cả tội phạm mạng.

Người dùng không có khả năng cố ý cài đặt phần mềm quảng cáo và PUP (chương trình không mong muốn)

Các nhà nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp phân phối điển hình được sử dụng để phát tán PUP và phần mềm quảng cáo. Những phương pháp này bao gồm:

  • Phần mềm đi kèm: PUP và phần mềm quảng cáo thường đi kèm với các bản tải xuống phần mềm hợp pháp. Người dùng có thể vô tình cài đặt các chương trình không mong muốn này do không xem xét kỹ quá trình cài đặt và chấp nhận các tùy chọn mặc định mà không chú ý đến phần mềm đi kèm bổ sung.
  • Phần mềm miễn phí và phần mềm chia sẻ: PUP và phần mềm quảng cáo thường được đóng gói cùng với các ứng dụng miễn phí hoặc phần mềm chia sẻ. Người dùng tải xuống phần mềm như vậy từ các nguồn không đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy có thể vô tình cài đặt thêm các chương trình không mong muốn cùng với phần mềm mong muốn.
  • Trang web giả mạo: Truy cập các trang web không đáng tin cậy hoặc nhấp vào các liên kết độc hại có thể dẫn đến việc tự động tải xuống và cài đặt PUP và phần mềm quảng cáo. Các trang web này có thể sử dụng các chiến thuật lừa đảo để lừa người dùng bắt đầu quá trình tải xuống.
  • Trình cài đặt và cập nhật giả mạo: PUP và phần mềm quảng cáo có thể được ngụy trang dưới dạng trình cài đặt hoặc cập nhật phần mềm. Người dùng gặp phải lời nhắc cập nhật giả mạo hoặc trình cài đặt từ các nguồn chưa được xác minh có nguy cơ cài đặt các chương trình không mong muốn thay vì các bản cập nhật hoặc ứng dụng hợp pháp.
  • Mạng ngang hàng (P2P): Tải xuống các tệp từ mạng ngang hàng, chẳng hạn như torrent, khiến người dùng có nguy cơ tiềm ẩn nhận được PUP và phần mềm quảng cáo. Các mạng này thường thiếu các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, khiến chúng trở thành nền tảng hấp dẫn để phân phối các chương trình không mong muốn.
  • Quảng cáo độc hại: Quảng cáo độc hại, được gọi là quảng cáo độc hại, liên quan đến việc đặt các quảng cáo bị nhiễm hoặc gây hiểu lầm trên các trang web hợp pháp. Việc nhấp vào những quảng cáo này có thể kích hoạt quá trình tải xuống và cài đặt PUP cũng như phần mềm quảng cáo mà người dùng không biết hoặc không đồng ý.
  • Tệp đính kèm email và thư rác: PUP và phần mềm quảng cáo có thể được phân phối thông qua tệp đính kèm email hoặc thư rác. Việc mở tệp đính kèm từ các nguồn không xác định hoặc đáng ngờ có thể dẫn đến việc vô tình cài đặt các chương trình không mong muốn.

Điều quan trọng là người dùng phải thận trọng khi tải xuống phần mềm, truy cập trang web và tương tác với quảng cáo trực tuyến. Xác minh nguồn, đọc đánh giá của người dùng, sử dụng nền tảng tải xuống đáng tin cậy và sử dụng phần mềm bảo mật có uy tín có thể giúp giảm thiểu rủi ro do vô tình cài đặt PUP và phần mềm quảng cáo.

 

xu hướng

Xem nhiều nhất

Đang tải...