Amenis.live

Amenis.live Mô tả

Loại hình: Adware

Amenis.live là một trang web lừa đảo được biết là tuyên truyền các quảng cáo ngẫu nhiên hoặc cung cấp các dịch vụ được chứng minh là vô dụng hoặc có vấn đề. Không nên truy cập trang Amenis.live vì trang này đã được phát hiện có các liên kết tiềm ẩn nguy hiểm có thể chuyển hướng bạn đến một trang độc hại hoặc thúc đẩy tải xuống phần mềm độc hại.

Trang Amenis.live có thể được tải tự động trên một số máy tính do một số thành phần nhất định được cài đặt để sửa đổi cài đặt Internet. Hành động như vậy là lừa đảo và phải nhắc nhở những người dùng máy tính là nạn nhân thực hiện hành động để phát hiện và loại bỏ các thành phần liên quan đến Amenis.live một cách an toàn. Các thành phần như vậy thường ở dạng tiện ích mở rộng trình duyệt.

Việc phát hiện và loại bỏ an toàn các thành phần của Amenis.live có thể được thực hiện thủ công bởi những người dùng máy tính hiểu biết. Tuy nhiên, hầu hết người dùng máy tính có thể loại bỏ các thành phần bằng cách sử dụng tài nguyên chống phần mềm độc hại. Sau khi các thành phần được tìm thấy và gỡ bỏ, người dùng máy tính sau đó có thể đặt lại cài đặt Internet mong muốn của họ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm trang web

Enigmasoftware.com không được liên kết, liên kết, tài trợ hoặc sở hữu bởi người tạo hoặc nhà phân phối phần mềm độc hại được đề cập trong bài viết này . Bài viết này KHÔNG được nhầm lẫn hoặc nhầm lẫn khi được liên kết theo bất kỳ cách nào với việc quảng bá hoặc chứng thực phần mềm độc hại. Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin hướng dẫn người dùng máy tính về cách phát hiện và cuối cùng là xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính của họ với sự trợ giúp của SpyHunter và / hoặc hướng dẫn xóa thủ công được cung cấp trong bài viết này.

Bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin giáo dục. Bằng cách làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trong bài viết này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tuyên bố từ chối trách nhiệm. Chúng tôi không đảm bảo rằng bài viết này sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa phần mềm độc hại trên máy tính của bạn. Phần mềm gián điệp thay đổi thường xuyên; do đó, rất khó để làm sạch hoàn toàn một máy bị nhiễm bệnh thông qua các phương tiện thủ công.