Amenis.live

Amenis.live یک سایت فریبنده است که به انتشار تبلیغات تصادفی یا ارائه خدماتی که ثابت می شود بی فایده یا مشکوک هستند، معروف است. سایت Amenis.live نباید بازدید شود زیرا مشخص شده است که پیوندهای بالقوه خطرناکی دارد که ممکن است شما را به یک سایت مخرب هدایت کند یا باعث دانلود بدافزار شود.

سایت Amenis.live ممکن است به دلیل نصب اجزای خاصی که تنظیمات اینترنت را تغییر می دهند، به طور خودکار در برخی از رایانه ها بارگیری شود. چنین اقدامی فریبنده است و باید کاربران قربانی رایانه را وادار کند تا برای شناسایی و حذف ایمن اجزای مرتبط با Amenis.live اقدام کنند. چنین اجزایی معمولاً به صورت پسوند مرورگر هستند.

شناسایی و حذف ایمن اجزای Amenis.live ممکن است به صورت دستی توسط کاربران باهوش رایانه انجام شود. با این حال، اکثر کاربران کامپیوتر ممکن است با استفاده از یک منبع ضد بدافزار اجزا را حذف کنند. پس از یافتن و حذف اجزاء، کاربر رایانه ممکن است تنظیمات اینترنت مورد نظر خود را بازنشانی کند.

URL ها

Amenis.live ممکن است URL های زیر را فراخوانی کند:

amenis.live

پرطرفدار

پربیننده ترین

بارگذاری...