Amenis.live

Amenis.live توضیحات

نوع: Adware

Amenis.live یک سایت فریبنده است که به انتشار تبلیغات تصادفی یا ارائه خدماتی که ثابت می شود بی فایده یا مشکوک هستند، معروف است. سایت Amenis.live نباید بازدید شود زیرا مشخص شده است که پیوندهای بالقوه خطرناکی دارد که ممکن است شما را به یک سایت مخرب هدایت کند یا باعث دانلود بدافزار شود.

سایت Amenis.live ممکن است به دلیل نصب اجزای خاصی که تنظیمات اینترنت را تغییر می دهند، به طور خودکار در برخی از رایانه ها بارگیری شود. چنین اقدامی فریبنده است و باید کاربران قربانی رایانه را وادار کند تا برای شناسایی و حذف ایمن اجزای مرتبط با Amenis.live اقدام کنند. چنین اجزایی معمولاً به صورت پسوند مرورگر هستند.

شناسایی و حذف ایمن اجزای Amenis.live ممکن است به صورت دستی توسط کاربران باهوش رایانه انجام شود. با این حال، اکثر کاربران کامپیوتر ممکن است با استفاده از یک منبع ضد بدافزار اجزا را حذف کنند. پس از یافتن و حذف اجزاء، کاربر رایانه ممکن است تنظیمات اینترنت مورد نظر خود را بازنشانی کند.

سلب مسئولیت سایت

Enigmasoftware.com مرتبط، وابسته، حمایت مالی یا متعلق به سازندگان یا توزیع کنندگان بدافزار ذکر شده در این مقاله نیست. این مقاله نباید به هیچ وجه با تبلیغ یا تأیید بدافزار اشتباه گرفته شود یا اشتباه گرفته شود. هدف ما ارائه اطلاعاتی است که به کاربران رایانه در مورد نحوه شناسایی، و در نهایت حذف بدافزار از رایانه خود با کمک SpyHunter و/یا دستورالعمل‌های حذف دستی ارائه شده در این مقاله، آموزش دهد.

این مقاله "همانطور که هست" ارائه شده است و فقط برای اهداف اطلاعاتی آموزشی استفاده می شود. با پیروی از هر دستورالعملی در این مقاله، موافقت می کنید که به سلب مسئولیت متعهد باشید. ما هیچ تضمینی نداریم که این مقاله به شما کمک می کند تا به طور کامل تهدیدات بدافزار را در رایانه خود حذف کنید. جاسوس افزار به طور منظم تغییر می کند. بنابراین، تمیز کردن کامل یک دستگاه آلوده از طریق وسایل دستی دشوار است.