ਵਿਊਡੋਓ

ਵਿਊਡੋਓ

ਵਿਊਵੰਡੋ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 'ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।' ਇਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ, ਵਿਊਵੰਡੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ SDK ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  1. ਵਰਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ;
  2. ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀ;
  3. ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਥਿਤੀ;
  4. ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਈਥਰਨੈੱਟ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਆਦਿ) ਸੰਬੰਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ;
  5. ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਊਵੰਡੋ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਓਪਰੇਟਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਊਵੰਡੋ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਊਵੰਡੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

ਵਿਊਵੰਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ PUP (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Loading...