ToolboxKey

ToolboxKey ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਐਡਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਲੋਡ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੂਲਬਾਕਸਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ToolboxKey ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕ oolboxKey ਐਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਧੀਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 2. ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 3. ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ : ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ToolboxKey, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ AdLoad ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਵੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿਗਿਆਪਨ : ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੇਅਰ ਹਨ।
 • ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟੌਲਰ (ਬੰਡਲਿੰਗ) : ਟੂਲਬਾਕਸਕੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਡਵੇਅਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਟੋਰੈਂਟ ਫਾਈਲ ਡਾਉਨਲੋਡਸ : ਟੋਰੈਂਟ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ToolboxKey ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਟੂਲਬਾਕਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ToolboxKey ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ : ਐਡਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਅਣਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਤੁਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ : ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਐਡਵੇਅਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕ ਤੋਂ ਟੂਲਬਾਕਸਕੀ ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ToolboxKey ਐਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ : ਮੈਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ।
 2. ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ : ToolboxKey ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਸੰਮਲਿਤ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
 3. ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ : ਸਕੈਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 4. ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ : ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

ਟੂਲਬਾਕਸਕੀ ਐਡਵੇਅਰ ਮੈਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...