Threat Database ਐਡਵੇਅਰ ਮੋਸਟੋਂਗੂ

ਮੋਸਟੋਂਗੂ

ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਸਟੋਂਗੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਈ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਅਲਰਟ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਸਟੋਂਗੋ ਪੌਪ-ਅਪਸ ਇੱਕ ਐਡਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਵੇਅਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਡਵੇਅਰ ਕਿਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਣਚਾਹੇ ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Loading...