Luxprizeclub.com

Thẻ điểm Đe doạ

Xếp hạng: 16,112
Mức độ nguy hiểm: 20 % (Bình thường)
Máy tính bị nhiễm: 5
Lần đầu tiên nhìn thấy: April 22, 2022
Nhìn thấy lần cuối: September 8, 2022
(Các) hệ điều hành bị ảnh hưởng: Windows

Giải thưởng duy nhất mà Luxprizeclub.com có thể trao cho người dùng máy tính là nhiều quảng cáo sẽ bao gồm bất kỳ trang web nào họ đang truy cập. Tuy nhiên, Luxprizeclub.com cần được sự cho phép của người dùng máy tính để thực hiện tác vụ này. Do đó, để thuyết phục người dùng máy tính cấp quyền cần thiết, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi giả mạo nói rằng có một video thú vị chỉ có thể phát nếu người dùng máy tính nhấp vào nút 'Cho phép' được hiển thị. Sự thật là không có video; tất cả những gì Luxprizeclub.com muốn là lạm dụng các tính năng thông báo hữu ích của trình duyệt Web, để có thể tràn ngập màn hình của người dùng với các quảng cáo được tài trợ của nó.

Luxprizeclub.com được gắn với phần mềm quảng cáo, không an toàn hoặc có hại. Vấn đề khi cài đặt nó trên máy tính là nó có thể thay đổi trang chủ của bạn, chuyển hướng đến các trang không an toàn cung cấp các chương trình và cập nhật bảo mật giả mạo, thu thập thông tin từ trình duyệt Web và thậm chí cài đặt các ứng dụng không mong muốn và không an toàn khác trên máy tính bị ảnh hưởng.

Người dùng máy tính đang nhận được nhiều quảng cáo được hiển thị bởi Luxprizeclub.com và muốn ngăn chặn chúng nên sử dụng trình quét phần mềm độc hại trên máy của họ và để nó phát hiện và xóa Luxprizeclub.com.

Loading...