Computer Security Các quan chức mạng hàng đầu làm chứng về mối đe dọa mạng...

Các quan chức mạng hàng đầu làm chứng về mối đe dọa mạng của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ sau khi tin tặc bão Volt bị gián đoạn

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, các nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực an ninh mạng của Hoa Kỳ, bao gồm Tướng Paul Nakasone của Cơ quan An ninh Quốc gia, Jen Easterly của Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) và Giám đốc FBI Christopher Wray, đã triệu tập trước Hạ viện. Ủy ban Cạnh tranh Mỹ-Trung. Mục tiêu của họ: giải quyết những mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến các mối đe dọa mạng của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng quan trọng và an ninh nội địa của Mỹ.

Trong lời khai, Christopher Wray nhấn mạnh tư thế đáng ngại của tin tặc Trung Quốc, gợi ý vị trí chiến lược của chúng trong cơ sở hạ tầng của Mỹ. Ông cảnh báo về khả năng những tác nhân này sẽ gây ra tổn hại hữu hình cho công dân và cộng đồng Mỹ khi Trung Quốc cho là cơ hội. Easterly lặp lại những quan điểm này, nhấn mạnh sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc khai thác các tình huống có thể kích động sự hoảng loạn và hỗn loạn trong xã hội.

Trùng hợp với những phiên điều trần này là một tiết lộ quan trọng —một nỗ lực chung nhằm triệt phá một mạng botnet bao gồm các bộ định tuyến Cisco và Netgear lỗi thời. Hoạt động này xảy ra sau những cảnh báo rằng botnet này đóng vai trò là kênh liên lạc bí mật cho các tin tặc được nhà nước Trung Quốc bảo trợ, đặc biệt có liên quan đến nhóm “Volt Typhoon”. Được cả Microsoft và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là thực thể hack Trung Quốc, Volt Typhoon sở hữu khả năng phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Phạm vi xâm nhập của Volt Typhoon rất rộng lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động của xã hội. Chúng bao gồm truyền thông, sản xuất, tiện ích, vận tải, xây dựng, hoạt động hàng hải, tổ chức chính phủ, công nghệ thông tin và thậm chí cả giáo dục. Sự hiện diện rộng rãi của nhóm này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mạng do Trung Quốc gây ra và nhấn mạnh sự cấp bách của các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Đang tải...