Computer Security Najvyšší kybernetickí predstavitelia svedčia o...

Najvyšší kybernetickí predstavitelia svedčia o kybernetickej hrozbe Číny pre USA po tom, čo hackeri Volt tajfún narušili

31. januára 2024 sa kľúčové postavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti USA vrátane generála Paula Nakasoneho z Národnej bezpečnostnej agentúry, Jen Easterlyovej z Agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) a riaditeľa FBI Christophera Wraya zišli pred House Select. Výbor pre hospodársku súťaž medzi USA a Čínou. Ich cieľom je riešiť rastúce obavy týkajúce sa kybernetických hrozieb Číny pre kritickú americkú infraštruktúru a vnútornú bezpečnosť.

Počas svedectva Christopher Wray zdôraznil zlovestný postoj čínskych hackerov a naznačil ich strategické postavenie v rámci americkej infraštruktúry. Varoval pred potenciálom týchto aktérov spôsobiť hmatateľnú ujmu americkým občanom a komunitám, keď to Čína považuje za vhodné. Easterly zopakoval tieto pocity a zdôraznil pripravenosť Číny využiť situácie, ktoré by mohli vyvolať spoločenskú paniku a chaos.

Súčasne s týmito vypočutiami došlo k významnému odhaleniu – spoločnému úsiliu rozobrať botnet pozostávajúci zo zastaraných smerovačov Cisco a Netgear. K tejto operácii došlo po varovaní, že botnet slúži ako skrytý komunikačný kanál pre čínskych štátom sponzorovaných hackerov, konkrétne spojených so skupinou „Volt Typhoon“. Volt Typhoon, označený ako čínsky hackerský subjekt Microsoftom aj vládnymi predstaviteľmi USA, má schopnosť narušiť kritickú infraštruktúru.

Rozsah infiltrácie Volta Typhoonu je obrovský a zahŕňa viaceré sektory životne dôležité pre fungovanie spoločnosti. Patria sem komunikácie, výroba, verejné služby, doprava, stavebníctvo, námorné aktivity, vládne inštitúcie, informačné technológie a dokonca aj vzdelávanie. Všadeprítomná prítomnosť skupiny podčiarkuje závažnosť kybernetickej hrozby, ktorú predstavuje Čína, a zdôrazňuje naliehavosť silných obranných opatrení na ochranu amerických záujmov.

Načítava...