Computer Security Najwyżsi urzędnicy ds. cyberbezpieczeństwa zeznają na...

Najwyżsi urzędnicy ds. cyberbezpieczeństwa zeznają na temat cyberzagrożenia ze strony Chin dla Stanów Zjednoczonych po zaatakowaniu hakerów przez Volt Tajfun

31 stycznia 2024 r. kluczowe postacie związane z cyberbezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, w tym gen. Paul Nakasone z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Jen Easterly z Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) oraz dyrektor FBI Christopher Wray, zebrali się przed Izbą Reprezentantów Komisja ds. Konkurencji USA-Chiny. Ich cel: rozwianie rosnących obaw związanych z chińskimi zagrożeniami cybernetycznymi dla krytycznej amerykańskiej infrastruktury i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Podczas zeznań Christopher Wray podkreślił złowrogą postawę chińskich hakerów, sugerując ich strategiczne umiejscowienie w amerykańskiej infrastrukturze. Ostrzegł, że podmioty te mogą wyrządzić wymierną szkodę obywatelom i społecznościom amerykańskim, jeśli Chiny uznają to za stosowne. Easterly powtórzył te nastroje, podkreślając gotowość Chin do wykorzystywania sytuacji, które mogłyby wywołać panikę społeczną i chaos.

Zbiegło się to z tymi przesłuchaniami i miało miejsce znaczące odkrycie — wspólna próba likwidacji botnetu składającego się z przestarzałych routerów Cisco i Netgear. Operację tę przeprowadzono po ostrzeżeniach, że botnet służył jako tajny kanał komunikacyjny dla sponsorowanych przez państwo chińskich hakerów, szczególnie powiązanych z grupą „Volt Typhoon”. Określony jako chiński podmiot hakerski zarówno przez Microsoft, jak i urzędników rządu USA, Volt Typhoon posiada zdolność zakłócania infrastruktury krytycznej.

Zasięg infiltracji Volt Typhoon jest ogromny i obejmuje wiele sektorów niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa. Należą do nich komunikacja, produkcja, usługi użyteczności publicznej, transport, budownictwo, działalność morska, instytucje rządowe, technologie informacyjne, a nawet edukacja. Wszechobecna obecność tej grupy podkreśla powagę zagrożenia cybernetycznego stwarzanego przez Chiny i podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia solidnych środków obronnych w celu ochrony amerykańskich interesów.

Ładowanie...