Hotdatabas Ransomware Fog Ransomware

Fog Ransomware

Ransomware är ett särskilt skadligt hot mot skadlig programvara som kan orsaka allvarliga störningar genom att kryptera kritiska data och kräva en lösensumma för frisläppandet. Offer drabbas ofta av betydande ekonomisk förlust, dataintrång och långvarig driftstopp, vilket gör ransomware till ett av de mest fruktade cyberhoten.

Fog är en typ av ransomware speciellt utformad för att kryptera ett brett utbud av filer och data på infekterade enheter. Den lägger till antingen en '.FOG'- eller '.FLOCKED'-tillägg till filnamnen för krypterade filer. Till exempel kommer en fil som ursprungligen hette '1.doc' att döpas om till '1.doc.FOG' eller '1.doc.FLOCKED' och '2.pdf' kommer att döpas om till '2.pdf.FOG' eller '2.pdf.FLOCKED'. Den här byteprocessen gör det omedelbart uppenbart vilka filer som har komprometterats.

Fog Ransomware försöker pressa offer på pengar

The Fog Ransomware utfärdar en lösennota till sina offer, och meddelar dem att deras filer har krypterats och att några av dem har kopierats till "interna resurser." Anteckningen uppmanar offren att kontakta angriparna omedelbart för att lösa problemet och återställa sina filer. Den innehåller en länk och en kod för kommunikation.

Fog Ransomware har förmågan att inaktivera Windows Defender, det inbyggda anti-malware-verktyget i Windows. Detta gör att skadlig programvara kan fungera oupptäckt och obehindrat. Dessutom riktar sig Fog Ransomware specifikt till Virtual Machine Disk-filer (VMDK), som används för att lagra virtuell maskindata.

Dessutom tar Fog Ransomware bort säkerhetskopior skapade av Veeam, en flitigt använd lösning för säkerhetskopiering och återställning, samt Shadow Volume Copies, som är säkerhetskopior av filer eller volymer skapade av Windows.

Ransomware är en typ av hotfull programvara utformad med det specifika syftet att blockera åtkomst till filer genom att kryptera dem tills en lösensumma betalas. Efter kryptering får offren en lösenseddel som kräver betalning, vanligtvis i kryptovaluta. Det rekommenderas dock starkt att inte betala lösen eller följa instruktionerna från angriparna, eftersom det inte finns någon garanti för att cyberbrottslingar tillhandahåller dekrypteringsverktygen.

Ransomware kan också orsaka ytterligare kryptering och spridas över lokala nätverk. Därför är det avgörande att ta bort ransomware från infekterade datorer så snabbt som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

Ta inga chanser med säkerheten för dina enheter och data

För att skydda enheter från skadlig programvara och ransomware-hot bör användare implementera följande viktiga säkerhetsåtgärder:

 • Regelbundna programuppdateringar : Håll operativsystem, programvara och applikationer uppdaterade för att säkerställa att alla säkerhetsuppdateringar tillämpas snabbt.
 • Pålitlig programvara mot skadlig programvara : Installera ansedd programvara för att upptäcka och blockera skadliga hot. Se till att realtidsskydd är aktiverat och håll programvaran uppdaterad.
 • Brandväggar : Använd inbyggda brandväggar eller tredjepartsbrandväggar för att övervaka och kontrollera nätverkstrafiken baserat på förutbestämda säkerhetsregler.
 • Regelbundna säkerhetskopior : Säkerhetskopiera regelbundet viktig data till en extern enhet eller molnlagringstjänst. Se till att säkerhetskopior hålls åtskilda från huvudsystemet för att förhindra ransomware från att komma åt och kryptera dem.
 • E-postsäkerhet : Var försiktig med e-postbilagor och länkar, särskilt från okända avsändare. Implementera e-postfiltrering för att blockera misstänkta e-postmeddelanden och nätfiskeförsök.
 • Användarutbildning och utbildning : Utbilda användare om riskerna med skadlig programvara och ransomware och hur man känner igen misstänkta aktiviteter. Främja säkra surfvanor och vikten av att inte komma åt okända länkar eller ladda ner opålitliga filer.
 • Starka lösenord och autentisering : Använd starka, unika lösenord för alla konton och ändra dem regelbundet. Aktivera multifaktorautentisering (MFA) där det är möjligt för att lägga till ett extra lager av säkerhet.
 • Inaktivera makron och skript : Inaktivera makron i Office-dokument som standard, eftersom de kan utnyttjas för att leverera skadlig programvara. Inaktivera onödiga skript i webbläsare och applikationer för att minska sårbarheten.
 • Nätverkssegmentering : Segmentera nätverk för att begränsa spridningen av skadlig programvara. Kritiska system bör isoleras från resten av nätverket.
 • Åtkomstkontroller : Implementera strikta åtkomstkontroller för att begränsa användarbehörigheter beroende på deras roller och ansvar. Använd regeln om minsta privilegium för att minimera användarnas åtkomsträttigheter till endast det som är nödvändigt för deras uppgifter.
 • Genom att tillämpa dessa säkerhetsåtgärder kan användare minska risken för infektioner med skadlig programvara och ransomware och försvara sina enheter och data från cyberhot.

  Offer för Fog Ransomware lämnas med följande lösensumma:

  'If you are reading this, then you have been the victim of a cyber attack. We call ourselves Fog and we take responsibility for this incident. We are the ones who encrypted your data and also copied some of it to our internal resource. The sooner you contact us, the sooner we can resolve this incident and get you back to work.
  To contact us you need to have Tor browser installed:

  Follow this link: xql562evsy7njcsnga**xu2gtqh26newid.onion

  Enter the code:

  Now we can communicate safely.

  If you are decision-maker, you will

  get all the details when you get in touch. We are waiting for you.'

  relaterade inlägg

  Trendigt

  Mest sedda

  Läser in...