Hotdatabas Ransomware EMBARGO Ransomware

EMBARGO Ransomware

EMBARGO Ransomware är en hotfull programvara utformad för att kryptera filer på den infekterade enheten, vilket gör dem oåtkomliga för användaren. När filerna är krypterade läggs ett slumpmässigt tillägg till varje fils namn, vilket är ett kännetecken för denna ransomware-stam. Till exempel kan en fil som ursprungligen hette document.txt döpas om till document.txt.144vd5. Detta gör det enkelt att identifiera ransomwares närvaro på ett infekterat system.

Infektionen och krypteringsprocessen som används av EMBARGO Ransomware

 1. Initial infektion: EMBARGO Ransomware infiltrerar vanligtvis ett system genom nätfiske-e-post, bedrägliga nedladdningar eller utnyttjande av systemsårbarheter. Väl inne börjar den krypteringsprocessen utan användarens vetskap.
 2. Filkryptering: Under kryptering riktar EMBARGO sig mot många filtyper, inklusive dokument, bilder och databaser. Varje krypterad fil läggs sedan till med ett unikt, slumpmässigt tillägg. Detta stör inte bara filstrukturen utan fungerar också som en indikator på ransomware-attacken.
 3. Leverans av lösensumma: Efter kryptering genererar EMBARGO en lösenseddel med namnet HOW_TO_RECOVER_FILES.txt. Den här anteckningen placeras vanligtvis på framträdande platser, som skrivbordet och olika kataloger som innehåller krypterade filer. Lösennotan har instruktioner om hur man betalar lösen så att de kan förses med en dekrypteringsnyckel. Den innehåller vanligtvis följande detaljer:
 • Meddelande om att filerna har krypterats.
 • Instruktioner om hur man köper kryptovaluta (vanligtvis Bitcoin).
 • Lösenbeloppet.
 • Kontaktuppgifter till angriparna.

Hur man dekrypterar data och tar bort ransomware

 1. Undvik att betala lösen: Säkerhetsexperter avråder starkt från att betala lösen. Det finns ingen garanti för att angriparna kommer att skicka dekrypteringsnyckeln, och att betala lösen uppmuntrar bara till ytterligare kriminell aktivitet.
 2. Användning av dekrypteringsverktyg: För närvarande kanske det inte finns något universellt dekrypteringsverktyg tillgängligt för EMBARGO Ransomware. Däremot uppmuntras offer att kontrollera välrenommerade cybersäkerhetswebbplatser och forum för uppdateringar om potentiella dekrypteringslösningar.
 • Professionell hjälp: För dem som inte är tekniskt benägna kan det vara ett genomförbart alternativ att söka hjälp från cybersäkerhetsproffs. Experter kan hjälpa till att säkert ta bort ransomware och återställa filer där det är möjligt.
 • Återställ från säkerhetskopia: Om säkerhetskopior är tillgängliga är det mest effektiva sättet att återställa krypterade filer från en säkerhetskopia före infektion. Var säker på att ransomware är helt borttagen från systemet innan du återställer några filer för att förhindra återinfektion.
 • Förebyggande åtgärder för att undvika en Ransomware-infektion

  1. Regelbundna säkerhetskopior: Säkerhetskopiera dina data regelbundet och se till att säkerhetskopior sparas i en säker molnmiljö eller offline.
  2. Säkerhetsprogramvara: Installera och uppdatera regelbundet program mot skadlig programvara. Använd säkerhetsfunktioner som ger realtidsskydd och skanning.
  3. Användarutbildning: Utbilda användare om riskerna med nätfiske-e-post och misstänkta nedladdningar. Uppmuntra till vaksamhet när du öppnar e-postbilagor eller klickar på länkar från okända källor.
  4. Systemuppdateringar: Håll operativsystem och all programvara uppdaterade genom att tillämpa de senaste säkerhetskorrigeringarna för att skydda mot sårbarheter.

  EMBARGO Ransomware utgör ett betydande hot mot datasäkerheten på grund av dess krypteringsmetoder och slumpmässiga filtillägg. Genom att förstå dess funktion och vidta proaktiva åtgärder kan enskilda PC-användare och organisationer minska riskerna förknippade med denna ransomware.

  Här är lösensumman som visas av EMBARGO Ransomware:

  'Your network has been chosen for Security Audit by EMBARGO Team.

  We successfully infiltrated your network, downloaded all important and sensitive documents, files, databases, and encrypted your systems.

  You must contact us before the deadline 2024-05-21 06:25:37 +0000 UTC, to decrypt your systems and prevent your sensitive information from disclosure on our blog:
  -

  Do not modify any files or file extensions. Your data maybe lost forever.

  Instructions:
  1. Download torbrowser: hxxps://www.torproject.org/download/
  2. Go to your registration link:
  =================================
  -
  =================================
  3. Register an account then login

  If you have problems with this instructions, you can contact us on TOX:
  -

  After payment for our services, you will receive:
  - decrypt app for all systems
  - proof that we delete your data from our systems
  - full detail pentest report
  - 48 hours support from our professional team to help you recover systems and develop Disaster Recovery plan

  IMPORTANT: After 2024-05-21 06:25:37 +0000 UTC deadline, your registration link will be disabled and no new registrations will be allowed.
  If no account has been registered, your keys will be deleted, and your data will be automatically publish to our blog and/or sold to data brokers.

  WARNING: Speak for yourself. Our team has many years experience, and we will not waste time with professional negotiators.
  If we suspect you to speaking by professional negotiators, your keys will be immediate deleted and data will be published/sold.'

  Trendigt

  Mest sedda

  Läser in...