Databáza hrozieb Ransomware EMBARGO Ransomware

EMBARGO Ransomware

EMBARGO Ransomware je hrozivý softvér určený na šifrovanie súborov na infikovanom zariadení, čím sa stáva nedostupným pre používateľa. Po zašifrovaní súborov sa k názvu každého súboru pridá náhodná prípona, čo je charakteristickým znakom tohto kmeňa ransomvéru. Napríklad súbor, ktorý bol pôvodne pomenovaný document.txt, môže byť premenovaný na document.txt.144vd5. To uľahčuje identifikáciu prítomnosti ransomvéru v infikovanom systéme.

Infekcia a proces šifrovania používaný EMBARGO Ransomware

 1. Počiatočná infekcia: EMBARGO Ransomware zvyčajne preniká do systému prostredníctvom phishingových e-mailov, podvodných sťahovaní alebo zneužívania systémových zraniteľností. Keď je vo vnútri, spustí sa proces šifrovania bez vedomia používateľa.
 2. Šifrovanie súborov: Počas šifrovania sa EMBARGO zameriava na množstvo typov súborov vrátane dokumentov, obrázkov a databáz. Ku každému zašifrovanému súboru sa potom pridá jedinečná náhodná prípona. To nielen narúša štruktúru súborov, ale slúži aj ako indikátor ransomvérového útoku.
 3. Doručenie výkupného: Po zašifrovaní EMBARGO vygeneruje výkupné s názvom HOW_TO_RECOVER_FILES.txt. Táto poznámka je zvyčajne umiestnená na prominentných miestach, ako je napríklad pracovná plocha a rôzne adresáre obsahujúce zašifrované súbory. Oznámenie o výkupnom obsahuje pokyny, ako zaplatiť výkupné, aby im mohol byť poskytnutý dešifrovací kľúč. Zvyčajne obsahuje nasledujúce podrobnosti:
 • Upozornenie, že súbory boli zašifrované.
 • Návod ako nakúpiť kryptomenu (zvyčajne Bitcoin).
 • Výkupná suma.
 • Kontaktné údaje na útočníkov.

Ako dešifrovať dáta a odstrániť Ransomware

 1. Vyhnite sa plateniu výkupného: Bezpečnostní experti dôrazne neodporúčajú platiť výkupné. Neexistuje žiadna záruka, že útočníci pošlú dešifrovací kľúč a zaplatenie výkupného len podporuje ďalšiu trestnú činnosť.
 2. Použitie dešifrovacích nástrojov: V súčasnosti nemusí byť dostupný univerzálny dešifrovací nástroj pre EMBARGO Ransomware. Obetiam sa však odporúča, aby si overili na renomovaných webových stránkach a fórach kybernetickej bezpečnosti akékoľvek aktualizácie o potenciálnych riešeniach dešifrovania.
 • Odborná pomoc: Pre tých, ktorí nie sú technicky naklonení, môže byť uskutočniteľná možnosť vyhľadať pomoc od profesionálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Odborníci môžu pomôcť pri bezpečnom odstránení ransomvéru a obnove súborov, ak je to možné.
 • Obnova zo zálohy: Ak sú k dispozícii zálohy, najúčinnejším spôsobom obnovy je obnovenie zašifrovaných súborov zo zálohy pred infekciou. Pred obnovením akýchkoľvek súborov sa uistite, že ransomvér je úplne odstránený zo systému, aby ste zabránili opätovnej infekcii.
 • Preventívne opatrenia na zabránenie ransomvérovej infekcii

  1. Pravidelné zálohovanie: Pravidelne zálohujte svoje dáta a zabezpečte, aby sa zálohy ukladali v zabezpečenom cloudovom prostredí alebo offline.
  2. Bezpečnostný softvér: Nainštalujte a pravidelne aktualizujte antimalvérový softvér. Používajte bezpečnostné funkcie, ktoré poskytujú ochranu a skenovanie v reálnom čase.
  3. Vzdelávanie používateľov: Poučte používateľov o nebezpečenstvách phishingových e-mailov a podozrivých sťahovaní. Podporujte ostražitosť pri otváraní e-mailových príloh alebo klikaní na odkazy z neznámych zdrojov.
  4. Aktualizácie systému: Udržujte operačné systémy a všetok softvér v aktuálnom stave pomocou najnovších bezpečnostných opráv na ochranu pred zraniteľnosťami.

  EMBARGO Ransomware predstavuje významnú hrozbu pre bezpečnosť údajov vďaka svojim metódam šifrovania a náhodnému pripájaniu prípon súborov. Pochopením jeho fungovania a prijatím proaktívnych opatrení môžu jednotliví používatelia PC a organizácie zmierniť riziká spojené s týmto ransomvérom.

  Tu je poznámka o výkupnom zobrazená EMBARGO Ransomware:

  'Your network has been chosen for Security Audit by EMBARGO Team.

  We successfully infiltrated your network, downloaded all important and sensitive documents, files, databases, and encrypted your systems.

  You must contact us before the deadline 2024-05-21 06:25:37 +0000 UTC, to decrypt your systems and prevent your sensitive information from disclosure on our blog:
  -

  Do not modify any files or file extensions. Your data maybe lost forever.

  Instructions:
  1. Download torbrowser: hxxps://www.torproject.org/download/
  2. Go to your registration link:
  =================================
  -
  =================================
  3. Register an account then login

  If you have problems with this instructions, you can contact us on TOX:
  -

  After payment for our services, you will receive:
  - decrypt app for all systems
  - proof that we delete your data from our systems
  - full detail pentest report
  - 48 hours support from our professional team to help you recover systems and develop Disaster Recovery plan

  IMPORTANT: After 2024-05-21 06:25:37 +0000 UTC deadline, your registration link will be disabled and no new registrations will be allowed.
  If no account has been registered, your keys will be deleted, and your data will be automatically publish to our blog and/or sold to data brokers.

  WARNING: Speak for yourself. Our team has many years experience, and we will not waste time with professional negotiators.
  If we suspect you to speaking by professional negotiators, your keys will be immediate deleted and data will be published/sold.'

  Trendy

  Najviac videné

  Načítava...