Threat Database Ransomware Wwty Ransomware

Wwty Ransomware

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਨਾ ਵਿੱਚ '.wwty' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ '.wwty' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, '1.jpg' ਨੂੰ Wwty ਦੁਆਰਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ '1.jpg.wwty' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਈਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Wwty ਇੱਕ '_readme.txt' ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Wwty STOP/Djvu Ransomware ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RedLine ਅਤੇ Vidar , ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Wwty .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, ਅਤੇ .bmp ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। Wwty ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਲਿੰਕਾਂ, ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਾਂ, ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕ੍ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Wwty Ransomware ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'support@freshmail.top' ਜਾਂ 'datarestorehelp@airmail.cc' ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: $980 ਅਤੇ $490। ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ 72-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਹੋ : ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਹਮਲਾ ਵੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
  • ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ : ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅੱਪਡੇਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ : ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ OS, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਗਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ : ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। HTTPS ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
  • ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ : ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ।
  • ਈਮੇਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ : ਅਣਚਾਹੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੋ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  • ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅਪ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Wwty Ransomware ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:

'ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
hxxps://we.tl/t-xoUXGr6cqT
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $980 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ $490 ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ "ਜੰਕ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
support@freshmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelp@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:'

Wwty Ransomware ਵੀਡੀਓ

ਸੁਝਾਅ: ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...