Threat Database Ransomware Erqw Ransomware

Erqw Ransomware

Erqw Ransomware ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ '.erqw' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, Erqw Ransomware ਇੱਕ '_readme.txt' ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Erqw Ransomware STOP/Djvu ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RedLine , Vidar ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Erqw Ransomware ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

Erqw ransomware ਦੇ ਰੈਨਸਮ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ support@freshmail.top ਜਾਂ datarestorehelp@airmail.cc 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ $980 ਦੀ ਬਜਾਏ $490 ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:

  • ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ : ਭਾਵੇਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  • ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ : ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ : ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Erqw Ransomware ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੈ:

'ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
hxxps://we.tl/t-8pCGyFnOj6
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $980 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ $490 ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ "ਜੰਕ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
support@freshmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelp@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:'

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...