Devicespam-shield.com

Devicespam-shield.com ਵੇਰਵਾ

ਕਿਸਮ: Adware

Devicespam-shield.com ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ PUPs (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

Devicespam-shield.com ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ IP ਪਤੇ, ਭੂ-ਸਥਾਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਦਿ। ਪੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਇਜਾਜ਼ਤ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ'

' ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜਤ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ '

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Devicespam-shield.com ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 'Your Chrome Is Severely Dammed by 13 Malware!' ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 62% ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਰ Devicespam-shield.com ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵੇਅਰ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹਾਈਜੈਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ PUP ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਾਈਟ ਬੇਦਾਅਵਾ

Enigmasoftware.com is not associated, affiliated, sponsored or owned by the malware creators or distributors mentioned on this article. This article should NOT be mistaken or confused in being associated in any way with the promotion or endorsement of malware. Our intent is to provide information that will educate computer users on how to detect, and ultimately remove, malware from their computer with the help of SpyHunter and/or manual removal instructions provided on this article.

This article is provided "as is" and to be used for educational information purposes only. By following any instructions on this article, you agree to be bound by the disclaimer. We make no guarantees that this article will help you completely remove the malware threats on your computer. Spyware changes regularly; therefore, it is difficult to fully clean an infected machine through manual means.