Threat Database Rogue Websites Onegadsdesign.com

Onegadsdesign.com

Scorecard of Threat

Pořadí: 2,586
Úroveň ohrožení: 20 % (Normální)
Infikované počítače: 917
Poprvé viděn: February 22, 2023
Naposledy viděn: September 30, 2023
Ovlivněné OS: Windows

Při provádění rozsáhlé analýzy webových stránek spojených s pochybnými reklamními sítěmi narazili výzkumníci kybernetické bezpečnosti na Onegadsdesign.com mezi mnoha weby, které využívají klamavé strategie, aby přesvědčily návštěvníky, aby povolili oznámení svého prohlížeče. Je důležité zdůraznit, že zatímco uživatelé procházejí Onegadsdesign.com, mohou také zaznamenat neočekávaná přesměrování na jiné nespolehlivé webové stránky.

Onegadsdesign.com využívá zavádějící zprávy k oklamání návštěvníků

Když uživatelé vstoupí na Onegadsdesign.com, jsou konfrontováni s vyskakovací zprávou, která je vyzve, aby klikli na tlačítko 'Povolit' pod rouškou ověřovacího kroku, aby potvrdili, že nejsou roboti. Webová stránka používá klamavou taktiku a vytváří iluzi, že k pokračování je nutné předat CAPTCHA. Tato technika, známá jako clickbait, má za cíl získat souhlas uživatele se zobrazováním oznámení.

Udělování povolení pro oznámení z Onegadsdesign.com se důrazně nedoporučuje, protože webové stránky, které se uchylují k taktice clickbait k získání oprávnění k zobrazování oznámení, jsou ze své podstaty nedůvěryhodné. Kliknutí na oznámení pocházející z onegadsdesign.com může uživatele zavést na zrádnou cestu a vystavit je širokému spektru pochybných webových stránek.

Tato oznámení mají potenciál nasměrovat uživatele na phishingové weby, stránky spojené s podvody s technickou podporou, platformy hostující potenciálně škodlivé aplikace a dokonce i nebezpečné weby. Onegadsdesign.com má navíc schopnost přesměrovat návštěvníky na jiné nedůvěryhodné stránky, jako jsou webové stránky navržené tak, aby lákaly uživatele, aby souhlasili s přijímáním sporných oznámení nebo reklam.

Věnujte pozornost známkám falešného CAPTCHA šeku

Falešná kontrola CAPTCHA může vykazovat několik známek, kterých by si uživatelé měli být vědomi, aby identifikovali její klamavou povahu. Při setkání s falešnou kontrolou CAPTCHA si uživatelé mohou všimnout určitých indikátorů, které jim mohou pomoci rozpoznat její podvodnou povahu.

Jedním znakem je neobvykle jednoduchý nebo zdeformovaný obrázek CAPTCHA, jehož řešení nevyžaduje velké úsilí ani lidskou inteligenci. Legitimní CAPTCHA jsou navrženy tak, aby zpochybnily automatizované roboty a zároveň byly řešitelné lidskými uživateli. Falešné obrázky CAPTCHA mohou postrádat složitost nebo mohou být záměrně zkreslené tak, aby byly snadno dešifrovatelné, což vzbuzuje podezření o jejich pravosti.

Dalším znakem je přítomnost podezřelých nebo irelevantních požadavků na ověření. Falešná kontrola CAPTCHA může uživatele požádat o provedení akcí, které nesouvisejí s typickými výzvami CAPTCHA. Uživatelé mohou být například vyzváni, aby klikli na konkrétní oblasti obrazovky nebo provedli neobvyklé úkoly, které přesahují standardní rozsah ověřování CAPTCHA.

Navíc absence kontextové relevance může být varovným signálem. Falešné CAPTCHA se mohou objevit na webových stránkách nebo v situacích, kdy se obvykle nevyžadují kontroly CAPTCHA. Například zobrazení výzvy CAPTCHA při přístupu na jednoduchou informační webovou stránku nebo při provádění necitlivých činností může znamenat klamavý pokus shromáždit uživatelská data.

Dále stojí za zmínku nedostatečná integrace nebo nekonzistence se zavedenými poskytovateli CAPTCHA. Legitimní systémy CAPTCHA často poskytují známí a důvěryhodní poskytovatelé a jejich design a funkčnost splňují určité standardy. Falešné CAPTCHA mohou vykazovat nekonzistence ve vzhledu, chování nebo ověřovacích mechanismech, které se odchylují od očekávaného chování renomovaných řešení CAPTCHA.

Uživatelé by také měli být opatrní, pokud po kontrole CAPTCHA následují požadavky na povolení upozornění prohlížeče nebo provedení nesouvisejících akcí. Falešné CAPTCHA mohou používat masku ověření, aby přiměly uživatele k souhlasu s přijímáním oznámení nebo prováděním potenciálně škodlivých příkazů.

V konečném důsledku by kombinace těchto znaků nebo obecný pocit podezření měly uživatele upozornit na možnost setkat se s falešnou kontrolou CAPTCHA. Uživatelé, kteří jsou opatrní a ověřují legitimitu výzev CAPTCHA před provedením jakékoli akce, budou chránit svou bezpečnost a soukromí online.

URL

Onegadsdesign.com může volat následující adresy URL:

onegadsdesign.com

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...