Threat Database Rogue Websites Onegadsdesign.com

Onegadsdesign.com

Prehľad hrozieb

Poradie: 2,586
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 917
Prvýkrát videný: February 22, 2023
Naposledy videný: September 30, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Pri vykonávaní rozsiahlej analýzy webových stránok spojených s pochybnými reklamnými sieťami sa výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti stretli s Onegadsdesign.com medzi mnohými stránkami, ktoré využívajú klamlivé stratégie na presvedčenie návštevníkov, aby povolili upozornenia svojho prehliadača. Je dôležité zdôrazniť, že zatiaľ čo používatelia prehliadajú Onegadsdesign.com, môžu zaznamenať neočakávané presmerovania na iné nespoľahlivé webové stránky.

Onegadsdesign.com využíva zavádzajúce správy na oklamanie návštevníkov

Keď používatelia pristupujú na stránku Onegadsdesign.com, sú konfrontovaní s kontextovou správou, ktorá ich vyzve, aby klikli na tlačidlo „Povoliť“ pod rúškom verifikačného kroku, aby potvrdili, že nie sú robotmi. Webová stránka využíva klamlivú taktiku, ktorá vytvára ilúziu, že na pokračovanie je potrebné prejsť CAPTCHA. Táto technika, známa ako clickbait, má za cieľ získať súhlas používateľa na zobrazovanie upozornení.

Dôrazne sa neodporúča udeľovať povolenie na upozornenia z Onegadsdesign.com, pretože webové stránky, ktoré sa uchyľujú k taktike clickbait na získanie povolenia na zobrazovanie upozornení, sú vo svojej podstate nedôveryhodné. Kliknutie na upozornenia pochádzajúce z onegadsdesign.com môže používateľov zviesť na zradnú cestu a vystaviť ich širokej škále pochybných webových stránok.

Tieto upozornenia majú potenciál nasmerovať používateľov na phishingové webové stránky, stránky spojené s podvodmi technickej podpory, platformy hosťujúce potenciálne škodlivé aplikácie a dokonca aj nebezpečné webové stránky. Okrem toho má Onegadsdesign.com schopnosť presmerovať návštevníkov na iné nedôveryhodné stránky, ako sú webové stránky navrhnuté tak, aby lákali používateľov, aby súhlasili s prijímaním sporných upozornení alebo reklám.

Venujte pozornosť znakom falošného šeku CAPTCHA

Falošná kontrola CAPTCHA môže vykazovať niekoľko znakov, ktorých by si používatelia mali byť vedomí, aby mohli identifikovať jej klamlivú povahu. Keď sa používatelia stretnú s falošnou kontrolou CAPTCHA, môžu si všimnúť určité indikátory, ktoré im môžu pomôcť rozpoznať jej podvodnú povahu.

Jedným znakom je nezvyčajne jednoduchý alebo zdeformovaný obrázok CAPTCHA, ktorého vyriešenie si nevyžaduje veľa úsilia ani ľudskej inteligencie. Legitímne CAPTCHA sú navrhnuté tak, aby spochybňovali automatizované roboty a zároveň boli riešiteľné ľudskými používateľmi. Falošné obrázky CAPTCHA môžu postrádať zložitosť alebo môžu byť zámerne skreslené tak, aby boli ľahko dešifrovateľné, čo vyvoláva podozrenie o ich pravosti.

Ďalším znakom je prítomnosť podozrivých alebo irelevantných žiadostí o overenie. Falošná kontrola CAPTCHA môže od používateľov vyžadovať vykonanie akcií, ktoré nesúvisia s typickými výzvami CAPTCHA. Používatelia môžu byť napríklad vyzvaní, aby klikli na konkrétne oblasti obrazovky alebo vykonali neobvyklé úlohy, ktoré presahujú štandardný rozsah overovania CAPTCHA.

Navyše, absencia kontextovej relevantnosti môže byť varovným signálom. Falošné CAPTCHA sa môžu objaviť na webových stránkach alebo v situáciách, kde sa zvyčajne nevyžadujú kontroly CAPTCHA. Napríklad zobrazenie výzvy CAPTCHA pri prístupe na jednoduchú informačnú webovú stránku alebo pri vykonávaní činností, ktoré nie sú citlivé, môže naznačovať klamlivý pokus o zhromaždenie používateľských údajov.

Okrem toho stojí za zmienku nedostatočná integrácia alebo nekonzistentnosť so zavedenými poskytovateľmi CAPTCHA. Legitímne systémy CAPTCHA často poskytujú známi a dôveryhodní poskytovatelia a ich dizajn a funkčnosť zodpovedajú určitým štandardom. Falošné CAPTCHA môžu vykazovať nezrovnalosti vo vzhľade, správaní alebo mechanizmoch overovania, ktoré sa odchyľujú od očakávaného správania renomovaných riešení CAPTCHA.

Používatelia by tiež mali byť opatrní, ak po kontrole CAPTCHA nasledujú požiadavky na povolenie upozornení prehliadača alebo na vykonanie nesúvisiacich akcií. Falošné obrázky CAPTCHA môžu použiť rúško overenia na oklamanie používateľov, aby súhlasili s prijímaním upozornení alebo vykonávali potenciálne škodlivé príkazy.

V konečnom dôsledku by mala kombinácia týchto znakov alebo všeobecný pocit podozrenia upozorniť používateľov na možnosť stretnúť sa s falošnou kontrolou CAPTCHA. Používatelia, ktorí budú opatrní a overia si legitímnosť výziev CAPTCHA pred vykonaním akýchkoľvek opatrení, budú chrániť svoju bezpečnosť a súkromie online.

URL

Onegadsdesign.com môže volať nasledujúce adresy URL:

onegadsdesign.com

Trendy

Najviac videné

Načítava...