Mimikatz

Mimikatz

Mimikatz eller Hacktool.Mimikatz klassificeras inte som högriskverktyg även om det kan ge en angripare tillgång till en maskin genom att korrumpera bestämda funktioner i ett Windows-operativsystem. När en dator attackeras av Mimikatz kan dess kontroller injicera DLL-filer i slumpmässiga processer, exportera säkerhetscertifikat, återställa lösenord för ren text från Windows, inaktivera vissa inloggningar och säkerhetstjänster, radera vissa behörigheter och undvika några grupprincipinställningar.

Om du misstänker att Mimikatz kan ha infekterat din dator finns det ett enkelt sätt att kontrollera den: använd en dedikerad skanner eftersom den kan upptäcka och ta bort Mimikatz. Men om du inte är smittad av det och vill vidta åtgärder för att undvika infektioner, finns det några strategier som du kan implementera, till exempel att kontrollera källan och tillförlitligheten hos e-postmeddelanden från okänd avsändare, var försiktig när du delar filer, dela inte till mycket information om snabbmeddelanden, som kan förhindra otaliga problem, inklusive att ha smittats av fler hot.

Trending

Loading...