Hotdatabas Ransomware JOKER (Chaos) Ransomware

JOKER (Chaos) Ransomware

Nyligen har en ny stam av ransomware kallad JOKER (Kaos) identifierats, vilket orsakar förödelse på datorer över hela världen. Denna ransomware fungerar genom att kryptera filer på det infekterade systemet och lägga till dem med ett unikt tillägg som består av fyra slumpmässiga tecken, vilket gör filåterställning utan dekrypteringsnyckeln nästan omöjlig. Offer för denna hotfulla programvara presenteras sedan för en lösensumma som begär betalning i utbyte mot dekrypteringsnyckeln.

Information om lösensumman

Lösennotan, som heter gaming_is_a_j0ke (Discord), instruerar offren om hur de ska betala lösen för att återfå tillgång till sina filer. Här är de viktigaste detaljerna från lösensumman:

  • Lösenbelopp: 1500 USD i Monero (XMR) kryptovaluta.
  • Kryptovalutaadress: 48XxCcL849CiC17CqMQFeuB3NTzJ2X28tfRmWaPyPQgvoHVdCLsZ17CqMQFeuB3NTzJ2X28tfRmWaPyPQgvoHVUZQwjhXW (Monero wallet-adress).
  • Kontaktinformation: Offren uppmanas att kontakta gaming_is_a_j0ke (Discord) för ytterligare information om hur man gör lösensumman och får dekrypteringsnyckeln.

Vad man ska göra om man är smittad

Om du upptäcker att ditt system har infekterats av JOKER (Chaos) Ransomware, är det viktigt att agera snabbt och följa dessa steg:

  1. Isolera det infekterade systemet: Koppla bort den infekterade enheten från alla nätverk för att förhindra att ransomwaren sprids till andra enheter eller äventyrar ytterligare data.
  2. Bedöm skadan: Identifiera vilka filer som har krypterats. JOKER (Kaos) krypterar vanligtvis dokument, foton, videor och annat användargenererat innehåll.
  3. Säkerhetskopiera krypterade filer: Gör om möjligt en säkerhetskopia av de krypterade filerna. Detta kan vara användbart för potentiella dekrypteringslösningar som kan bli tillgängliga i framtiden.
  4. Betala inte lösensumman omedelbart: Även om det är frestande är lösensumman inte en garanti för att dekrypteringsnyckeln kommer att tillhandahållas eller att dina filer kommer att återställas. Se detta som en sista utväg.
  5. Sök professionell hjälp: Kontakta en ansedd cybersäkerhetsexpert eller ett företag som specialiserat sig på återställning av ransomware. De kan ha verktyg eller expertis för att hjälpa till att återställa dina filer utan lösen.
  • Rapportera incidenten: Meddela ditt lands brottsbekämpande myndigheter eller cybersäkerhetsmyndigheter. Att rapportera sådana incidenter kan bidra till att spåra och bekämpa cyberbrottslighet.

JOKER (Chaos) Ransomware utgör ett allvarligt hot mot både individer och organisationer, och betonar vikten av robusta cybersäkerhetsåtgärder och proaktiva säkerhetskopieringsstrategier. Håll dig vaksam mot misstänkta e-postmeddelanden, undvik att ladda ner bilagor eller interagera med länkar från okända källor och håll din anti-malware-programvara uppdaterad. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder blir risken för att falla offer för ransomware-attacker mer försumbar och du kan minimera påverkan på ditt digitala liv och affärsverksamhet.

JOKER (Chaos) Ransomware visar en detaljerad lösennota som lyder:

'JOKER is multi language ransomware. Translate your note to any language <----
All of your files have been encrypted
Your computer was infected with a ransomware virus. Your files have been encrypted and you won't
be able to decrypt them without our help.What can I do to get my files back?You can buy our special
decryption software, this software will allow you to recover all of your data and remove the
ransomware from your computer.The price for the software is $1,500 USD. Payment can be made in Crypto only.
How do I pay, where do I get Monero?
Purchasing Monero varies from country to country, you are best advised to do a quick google search
yourself to find out how to buy Monero.
Many of our customers have reported these sites to be fast and reliable:
Coinmama - hxxps://www.coinmama.com Bitpanda - hxxps://www.bitpanda.com - hxxps://www.kraken.com (Recommanded)' JOKER is multi language ransomware. Translate your note to any language <----
All of your files have been encrypted
Your computer was infected with a ransomware virus. Your files have been encrypted and you won't
be able to decrypt them without our help.What can I do to get my files back?You can buy our special
decryption software, this software will allow you to recover all of your data and remove the
ransomware from your computer.The price for the software is $1,500 USD. Payment can be made in Crypto only.
How do I pay, where do I get Monero?
Purchasing Monero varies from country to country, you are best advised to do a quick google search
yourself to find out how to buy Monero.
Many of our customers have reported these sites to be fast and reliable:
Coinmama - hxxps://www.coinmama.com Bitpanda - hxxps://www.bitpanda.com - hxxps://www.kraken.com (Recommanded)

Proof of Payment Contact My Discord > gaming_is_a_j0ke

Payment informationAmount: 9.05 XMR
Monero Address: 48XxCcL849CiC17CqMQFeuB3NTzJ2X28tfRmWaPyPQgvoHVdCLsZ17CqMQFeuB3NTzJ2X28tfRmWaPyPQgvoHVUZQwjhXW'

Trendigt

Mest sedda

Läser in...