Databáza hrozieb Mac Malware Prehliadač je infikovaný Notification Scam

Prehliadač je infikovaný Notification Scam

Oznámenie „Prehliadač je infikovaný – nájdený vírus“ je typickým príkladom klamlivej správy. Tieto upozornenia sa často maskujú ako bezpečnostné varovania alebo výstrahy a pokúšajú sa napodobniť legitímne správy z prehliadača alebo bezpečnostného softvéru. Tieto zavádzajúce upozornenia však zvyčajne generujú nedôveryhodné webové stránky a slúžia ako kanály pre online taktiku. Ich primárnym cieľom je prinútiť používateľov ku konkrétnym krokom, často vyvolaním pocitu naliehavosti alebo strachu v súvislosti s údajnou bezpečnostnou hrozbou. Používatelia by mali k takýmto správam pristupovať opatrne a skepticky, aby sa vyhli taktike alebo neúmyselnému podniknutiu krokov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť systému ich prehliadača.

Neverte tvrdeniam pochybných upozornení

Existuje množstvo klamlivých webových stránok, ktorých hlavným zámerom je oklamať návštevníkov, aby udelili povolenie na prijímanie upozornení. Tieto stránky využívajú techniky clickbait a často využívajú taktiky, ako je tvrdenie, že používateľom sa odporúča kliknúť na tlačidlo „Povoliť“, aby dokázali, že nie sú roboti. Po udelení povolenia tieto klamlivé webové stránky často zaplavujú používateľov varovaním pred falošnými vírusmi a prezentujú ich ako autentické upozornenia. Tieto upozornenia využívajú taktiku zastrašovania, čím vytvárajú falošný pocit naliehavosti tým, že uvádzajú prítomnosť vírusov alebo iných bezpečnostných hrozieb na zariadení používateľa.

Základným cieľom týchto klamlivých upozornení je zneužiť obavy používateľov o bezpečnosť ich zariadenia a nalákať ich na nevedomé škodlivé akcie. Kliknutie na tieto upozornenia nie je bezpečné, pretože môžu viesť používateľov na nebezpečné webové stránky, ktorých cieľom je presvedčiť ich, že ich počítače sú infikované. Tieto nečestné stránky simulujú falošné kontroly systému, údajne „zisťujú“ vírusy alebo iné hrozby a vyzývajú návštevníkov, aby postupovali podľa poskytnutých krokov. Dodržiavanie týchto pokynov často vedie k tomu, že používatelia budú presmerovaní na pridružené odkazy. Pridružené spoločnosti za týmito stránkami zarábajú provízie, keď návštevníci platia za predplatné softvéru prostredníctvom ich stránok.

Je dôležité zdôrazniť, že legitímne spoločnosti sa neuchyľujú k používaniu klamlivých webových stránok alebo upozornení na propagáciu svojich produktov alebo služieb.

Okrem toho falošné varovania alebo upozornenia z pochybných stránok môžu viesť k ďalším formám podvodných webových stránok. Tieto môžu zahŕňať podvodné stránky technickej podpory, ktoré tvrdia, že riešia fiktívne problémy s vírusmi, phishingové stránky, ktorých cieľom je odcudziť prihlasovacie údaje alebo osobné údaje, a podvodné internetové obchody podporujúce falošné produkty. Okrem toho sa používatelia môžu ocitnúť presmerovaní na stránky, na ktorých sa nachádzajú falošné stávky alebo lotériové podvody, s cieľom podviesť jednotlivcov, aby prezradili citlivé údaje alebo vykonali neoprávnené platby. Povedomie a opatrnosť sú prvoradé, aby sa zabránilo tomu, že sa stanete obeťou takýchto klamlivých online praktík.

Ako zastaviť príchod rušivých upozornení na vaše zariadenia?

Ak chcete zastaviť rušivé upozornenia na zariadeniach používateľov, bez ohľadu na konkrétny prehliadač, používatelia môžu postupovať podľa všeobecných pokynov na správu nastavení upozornení. Tu je komplexný prístup:

  • Prejdite do nastavení vášho prehliadača : Otvorte prehliadač a nájdite ponuku nastavení. Predstavuje to ikona ozubeného kolieska v pravom hornom alebo ľavom hornom rohu, tri bodky alebo čiary.

V ponuke nastavení prehliadača vyhľadajte možnosti súvisiace s nastaveniami lokality alebo obsahu. Tu môžete ovládať povolenia pre upozornenia.

V nastaveniach lokality alebo obsahu nájdite sekciu špecificky súvisiacu s upozorneniami. V závislosti od prehliadača môže byť označený ako „Upozornenia“ alebo „Obsah“.

  • Skontrolujte nastavenia upozornení aplikácií (mobilné zariadenia) : V prípade mobilných zariadení spravujte upozornenia aplikácií v nastaveniach zariadenia. Zvyčajne sa to nachádza v časti „Upozornenia“ alebo „Aplikácie“ v závislosti od operačného systému.
  • Pravidelne kontrolujte povolenia : Pravidelne kontrolujte a spravujte povolenia aplikácií a webových stránok na svojom zariadení. Odstráňte nepotrebné povolenia pre aplikácie alebo webové stránky, ktoré už nepoužívate alebo ktorým nedôverujete.
  • Buďte opatrní s kontextovými požiadavkami : Buďte opatrní, keď vás webové stránky vyzvú na povolenie upozornení. Vyhnite sa kliknutiu na „Povoliť“ bez toho, aby ste zvážili, či chcete dostávať upozornenia z konkrétnej stránky.
  • Používanie rozšírení prehliadača : Zvážte použitie rozšírení alebo doplnkov prehliadača, ktoré blokujú alebo spravujú upozornenia komplexnejšie. Tieto nástroje môžu poskytnúť ďalšie možnosti ovládania a prispôsobenia.
  • Zostaňte informovaní o heme : Buďte si vedomí zavádzajúcich taktík, ktoré používajú webové stránky na oklamanie používateľov, aby povolili upozornenia. Vyhnite sa interakcii s kontextovými oknami alebo výzvami, ktoré poukazujú na naliehavé bezpečnostné problémy.

Dodržaním týchto všeobecných krokov môžu používatelia efektívne prevziať kontrolu nad svojimi nastaveniami upozornení, čím sa zníži pravdepodobnosť prijímania rušivých upozornení na ich zariadeniach.

Prehliadač je infikovaný Notification Scam Video

Tip: Zapnite si zvuk a sledujte video v režime celej obrazovky .

Trendy

Najviac videné

Načítava...