News-fiyame.com

Existuje klamlivá webová stránka s názvom News-fiyame.com, ktorá využíva prefíkanú taktiku na oklamanie návštevníkov, aby klikli na tlačidlo „Povoliť“ pod zámienkou overenia, že nie sú roboti. Táto zdanlivo nevinná akcia však nevedomky prihlási používateľov k odberu upozornení push, čo vedie k záplave dráždivých vyskakovacích reklám, aj keď ich webový prehliadač nepoužíva alebo je zatvorený.

Okrem zavádzajúceho posolstva a vzhľadu je dôležité poznamenať, že táto webová stránka neponúka žiadny skutočný alebo hodnotný obsah. Jednotlivci, ktorí stoja za touto schémou, môžu dokonca zneužívať nečestné reklamné siete na presmerovanie používateľov na potenciálne nebezpečné webové stránky. V dôsledku toho sa nič netušiaci používatelia môžu ocitnúť na podvodných webových stránkach, ktoré využívajú rôzne techniky sociálneho inžinierstva na ich oklamanie a manipuláciu. To môže používateľov vystaviť rôznym online rizikám a potenciálnym taktikám.

Nečestné stránky ako News-fiyame.com často využívajú podvodné scenáre

Na oklamanie nič netušiacich používateľov používa News-fiyame.com klamlivé chybové správy a upozornenia navrhnuté tak, aby vyvolali pocit naliehavosti alebo dôležitosti. Tieto zavádzajúce upozornenia sú vytvorené tak, aby presvedčili používateľov, aby udelili povolenie pre upozornenia push stránky. V tomto konkrétnom scenári webová lokalita predstavuje návštevníkom okno prehrávača videa spolu so správou pripomínajúcou „Kliknutím na povolenie zobrazíte video“.

Žiaľ, ak sa používatelia stanú obeťou tohto podvodu, budú vystavení záplave nechcených kontextových reklám, aj keď ich webové prehliadače nepoužívajú. Tieto rušivé reklamy zvyčajne propagujú webové stránky pre dospelých, online webové hry, falošné aktualizácie softvéru a rôzne nechcené programy.

Pre používateľov je prvoradé, aby boli opatrní a neprihlásili sa na odber upozornení z News-fiyame.com alebo podobných klamlivých webových stránok. Pretrvávajúca záplava automaticky otváraných okien spamu je nielen veľmi nepríjemná, ale predstavuje aj značné riziko pre súkromie a bezpečnosť používateľov. Používatelia musia zostať ostražití pri svojich online interakciách a vyhýbať sa klamlivým webovým stránkam, ktoré sa snažia zneužiť systém upozornení push na škodlivé účely.

Buďte opatrní pri narábaní s falošnými CAPTCHA šekmi

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je dobre používané bezpečnostné opatrenie, ktoré overuje, či používateľ interagujúci s webovou stránkou je človek a nie počítačový program. Niektoré nebezpečné webové stránky alebo schémy však môžu využívať falošné kontroly CAPTCHA na oklamanie používateľov alebo vykonávanie podvodných aktivít. Tu sú niektoré typické červené vlajky, ktoré môžu naznačovať falošnú kontrolu CAPTCHA:

  • Nadmerné alebo nezvyčajné požiadavky CAPTCHA : Legitímne webové stránky zvyčajne používajú CAPTCHA striedmo, napríklad pri vytváraní účtu, odosielaní formulárov alebo vykonávaní určitých akcií. Ak webová stránka poskytuje kontroly CAPTCHA príliš často, najmä pre triviálne úlohy, ako je čítanie obsahu alebo klikanie na odkazy, môže to byť podozrivé.
  • Nedostatočná zložitosť : Originálne CAPTCHA sú navrhnuté tak, aby ich vyriešenie bolo náročné pre automatizované roboty, ale relatívne jednoduché pre ľudí. Falošné obrázky CAPTCHA môžu byť príliš jednoduché a postrádajú zložitosť spojenú s originálnymi testami.
  • Slabá gramatika a pravopis : Falošné výzvy CAPTCHA môžu obsahovať preklepy, gramatické chyby alebo nevhodný jazyk. Legitímne CAPTCHA sú zvyčajne profesionálne napísané a bez takýchto chýb.
  • Príliš rušivé požiadavky : Falošné CAPTCHA môžu požadovať nepotrebné alebo citlivé informácie, ako sú osobné údaje, e-mailové adresy alebo platobné údaje. Cieľom legitímnych obrázkov CAPTCHA je len overiť, že používateľ je človek bez zhromažďovania citlivých údajov.
  • Nadmerné množstvo automaticky otváraných okien alebo reklám : Falošné kontroly CAPTCHA môžu byť sprevádzané nadmerným počtom kontextových reklám alebo presmerovaní na podozrivé webové stránky. Legitímne obrázky CAPTCHA sú zvyčajne prezentované čistým a prehľadným spôsobom.
  • Nezvyčajné správanie po dokončení : Ak ste po dokončení CAPTCHA okamžite presmerovaní na inú webovú stránku, výzva na stiahnutie súboru alebo výzva na vykonanie inej podozrivej akcie, pravdepodobne ide o falošný CAPTCHA.
  • Nezvyčajné typy CAPTCHA : Falošné CAPTCHA môžu predstavovať nezvyčajné alebo nekonvenčné typy testov, ktoré sa na legitímnych webových stránkach vyskytujú len zriedka. Ak sa vám to zdá neznáme, postupujte opatrne.
  • Nezrovnalosti v správaní : Ak sa webová stránka správa nekonzistentne s bežnými postupmi (napr. vyžaduje CAPTCHA na jednoduchú navigáciu alebo prístup k základným informáciám), malo by to vzbudiť podozrenie.

Ak sa chcete chrániť online, je nevyhnutné postupovať opatrne a byť skeptický voči akejkoľvek webovej lokalite alebo výzvam, ktoré vykazujú tieto varovné signály. V prípade pochybností sa odporúča overiť pravosť kontroly CAPTCHA alebo samotnej webovej stránky prostredníctvom dôveryhodných zdrojov alebo kontaktovaním oficiálnej podpory webovej stránky.

URL

News-fiyame.com môže volať nasledujúce adresy URL:

news-fiyame.com

Trendy

Najviac videné

Načítava...